Hlavní obsah

mucho

Přídavné jméno

  1. hodně, mnohocon mucho gustovelmi rád, s potěšením/radostí, milerád
  2. muchos mnozí

Přídavné jméno

  1. Mucho gusto. Těší mě., Rád /vás poznávám. při představování

Vyskytuje se v

desear: mít (hodně) daleko k dokonalostidejar mucho que desear

mucho: mnozímuchos

ni: ani zdalekani con mucho

afán: velice usilovně, se zápalemcon mucho afán

gusto: Těší mě. při představováníMucho gusto.

sesera: pálit to komutener mucha sesera

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

gracia: Díky moc.Muchas gracias.

pretensión: mít velké ambicetener muchas pretensiones

abarcar: Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic.Quien mucho abarca, poco aprieta.

: ať... sebevícpor mucho que

brzy: brzy natopoco después, no mucho después

dračka: jít co na dračkuhaber mucha venta de alg

hrát si: přen. hrát si na boháčegastar mucho oropel

chuť: s chutí něco udělatcon ganas, de buena gana, con mucho gusto

léto: dlouhá létadurante muchos años

méně: mnohem méněmucho menos

nedávný: v nedávné doběno hace mucho (tiempo)

paráda: se vší parádou okázalecon toda pompa, por todo lo alto, con mucho aparato

pěkně: pěkně děkujimuchas gracias

potěšení: s potěšenímcon mucho gusto, con agrado

povyk: lit. Mnoho povyku pro nic W. ShakespeareMucho ruido y pocas nueces

s, se: s radostícon mucho gusto

strávit: strávit mnoho času nad čímentretenerse con alg, pasar mucho tiempo

těšit: Těší mě. při seznamováníEncantado/Encantada., Mucho gusto.

výsost: na výsost velicemucho, absolutamente, totalmente

ani: Ani ne.No mucho.

bavit: Moc mě baví ...Me gusta mucho ..., Me encanta ...

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

děkovat: Děkuji mnohokrát.Muchas gracias.

doznat: doznat četných změnexperimentar muchos cambios

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

hlad: mít (velký) hladtener (mucha) hambre

hodně: mít hodně štěstítener mucha suerte

hrozně: Hrozně rád bych ...Quisiera mucho ...

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

líto: Je mi to líto.Lo siento., Lo lamento mucho., ¡Qué pena!

litovat: Velice lituji.Lo siento mucho.

mít: mít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer

mnohem: mnohem lépemucho mejor

mnoho: Mnoho čte.Lee mucho.

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Muchas gracias.

moc: Moc se mi líbí.Me gusta mucho.

mockrát: Mockrát děkuji.Muchas gracias.

nerad: Velmi nerad vás obtěžuji.Siento mucho molestarle.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.No nos queda mucho tiempo.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.

radost: s radostícon mucho gusto, con placer

rušno: Je tu rušno.Aquí hay mucha marcha.

řada: v řadě případůen muchos (de los) casos

snést: hodně toho snéstaguantar mucho, přen.,expr. aguantar carros y carretas

spát: začít se chtít strašně spát komutener algn mucho sueño, expr. dar/entrar la modorra a algn

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

těšit se: Těším se na tebe.Tengo muchas ganas de verte.

třeba: Je na to třeba spousta odvahy.Hay que tener mucho valor para eso.

vedro: Je mi vedro.Tengo mucho calor.

velice: Je mi to velice líto.Lo siento mucho.

velký: expr. velké penízeuna fortuna, mucho dinero , mucha pasta

víc: mnohem vícmucho más

vlhko: Je hodně vlhko.Hay mucha humedad.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.Exige/Requiere mucho tiempo.

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.Eso no me gusta mucho.

žrát: Moje auto hrozně žere.Mi coche traga mucho.

čas: Dočkej času jako husa klasu.No por mucho madrugar amanece más temprano.

kronika: Je (to) živá kronika. o člověku(Ya) Tiene muchos kilómetros recorridos.

lví: mít lví srdcetener mucho corazón

plný: mít plné ruce prácetener mucho trabajo

srdce: mít lví srdce být statečnýtener mucho corazón

těžký: vydělávat těžké penízeganar mucha pasta

všechen, všechna, všechno: Všeho moc škodí.Lo poco agrada y lo mucho enfada.

bemol: mít háčektener (tres/muchos) bemoles