Hlavní obsah

děkovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyslovovat díky) komu za co dar las gracias a algn por alg, agradecer a algn algDěkuji mnohokrát.Muchas gracias.Předem Vám děkuji.Le anticipo mi agradecimiento.
  2. (být zavázán)moci děkovat komu za co vděčitdeber alg a algn, poder dar las gracias por alg a algn

Vyskytuje se v

pěkně: pěkně děkujimuchas gracias

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Muchas gracias.

mockrát: Mockrát děkuji.Muchas gracias.

optání: Děkuji za optání.Gracias por preguntar.

předem: Předem děkuji.Gracias por adelantado.

ty: Děkuji ti za to.Te lo agradezco.

za: Děkuji za ...Gracias por ...

gracia: dar (las) gracias a algn por alg(po)děkovat komu za co

agradecer: Les agradezco su ayuda.Děkuji vám za pomoc.