Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  • másčím dál víccada vez másmnohem vícmucho más

Vyskytuje se v

: ať... sebevícpor mucho que

méně: více či méněmás o menos

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

pršet: hodně pršetdiluviar, chaparrear

co: čím více tím lépecuanto más tanto mejor

existovat: Existuje více možností.Hay más opciones.

mnohem: mnohem vícmucho más

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

něco: o něco vícun poco más

nejvíc: co nejvíclo más posible

nikdy: expr. už nikdy v životě/víc(jamás) por jamás

snést: hodně toho snéstaguantar mucho, přen.,expr. aguantar carros y carretas

třikrát: třikrát vícetres veces más

víc: čím dál víccada vez más

vlhko: Je hodně vlhko.Hay mucha humedad.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.Exige/Requiere mucho tiempo.

ovoce: Zakázané ovoce nejvíc chutná.Fruta prohibida, más apetecida.

abundancia: hodně, hojně, dosten/con abundancia

atareado: mít hodně práceestar atareado

cada: čím dál víc(e)cada vez más

extremo: extrémně, hodněen extremo

más: čím dál vícecada vez más

menos: čím méně..., tím více...cuanto menos..., más...

raudal: hodně, spousta, houfněa raudales

hodně: mít hodně štěstítener mucha suerte