Hlavní obsah

nejvíc, nejvíce

Vyskytuje se v

: por mucho queať... sebevíc

méně: más o menosvíce či méně

mluvit: Hable usted más despacio/alto, por favor.Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.

pršet: diluviar, chaparrearhodně pršet

co: cuanto más tanto mejorčím více tím lépe

existovat: Hay más opciones.Existuje více možností.

mnohem: mucho másmnohem víc

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: un poco máso něco víc

nejvíc: lo más posibleco nejvíc

nikdy: (jamás) por jamásexpr. už nikdy v životě/víc

snést: aguantar mucho, přen.,expr. aguantar carros y carretashodně toho snést

třikrát: tres veces mástřikrát více

víc: cada vez másčím dál víc

vlhko: Hay mucha humedad.Je hodně vlhko.

vyžadovat: Exige/Requiere mucho tiempo.Vyžaduje to hodně času.

ovoce: Fruta prohibida, más apetecida.Zakázané ovoce nejvíc chutná.

abundancia: en/con abundanciahodně, hojně, dost

atareado: estar atareadomít hodně práce

cada: cada vez másčím dál víc(e)

extremo: en extremoextrémně, hodně

más: cada vez másčím dál více

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

raudal: a raudaleshodně, spousta, houfně

hodně: tener mucha suertemít hodně štěstí