Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

Vyskytuje se v

mluvit: Hable usted más despacio/alto, por favor.Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.

alto: en voz altanahlas

voz: en voz alta/bajanahlas/potichu

parte: dar parte de algoznámit co, podat zprávu o čem, nahlásit co

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?