Hlavní obsah

třikrát

Vyskytuje se v

desetinný: tres decimalestři desetinná místa

král: Reyes MagosTři králové

rozdělený: dividido en tres partes, terciadorozdělený na tři díly

rozdělit: dividir en tres partes, terciarrozdělit na tři díly

denně: tres veces al díatřikrát denně

hodina: a las tresve tři hodiny

chod: menú de tres platosjídlo o třech chodech

mladší: Es tres años menor que yo.Je o tři roky mladší než já.

pryč: Son las tres y pico.Jsou tři pryč.

rovnat se: Tres y dos son cinco.Tři plus dvě se rovná pět.

spolu: Están juntos ya tres años.Chodí spolu už tři roky.

třikrát: tres veces mástřikrát více

všechen, všechna, všechno: los tresvšichni tři

za: de mañana en tres díasod zítřka za tři dny

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

punto: puntos suspensivostři tečky

cada: dos de cada tresdva ze tří

tři: Los Reyes Magosnáb. Tři králové