Hlavní obsah

Spojka

  1. (přání, rozkaz) quese spoj. způsobemPospěš si, ať nezmeškáš autobus.Date prisa que no pierdas el autobús.
  2. (ačkoli) queať dělá co děláhaga lo que hagaať je to kdokolisea quien seaať... sebevícpor mucho queať to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

Částice

  1. (rozkaz) que
  2. (přání) quese spoj. zp.Ať žije král!¡Viva el rey!

Vyskytuje se v

žít: ať žijesvoboda ap. viva

: Ať žije král!¡Viva el rey!

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

napadnout: expr. To ať tě ani nenapadne ...!¡Ni se te ocurra ...!

odpočívat: Ať odpočívá v pokoji. o mrtvémQué descanse en paz.

držet: Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.Cruzaré los dedos para que todo salga bien.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

propadnout se: expr. ať se propadnu (jestli) vyjádření jistotyque me maten (si)

sloužit: Ať slouží! na zdraví¡Salud!

stát se: ať se stane cokolivpase lo que pase

tak: expr., hovor. ať tak či takasí o asá, así que asá, así que asado

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

pasar: děj se co děj, ať se děje co se dějepase lo que pase

mañana: Zítra se uvidí., Zítřek ať se postará sám o sebe.Mañana Dios dirá.