Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) con gusto, de buena gana, con deleiteRád bych...Me gustaría..., Quisiera...Rád cestuje.Le gusta viajar.Jsem rád, že...Me alegro que...Rádo se stalo. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rád Vás poznávám.Mucho gusto (en conocerle).
  2. mít rád (milovat) koho querer a algnmít rád (mít v oblibě) co gustar alg a algnNemám ho ráda. je mi nesympatickýNo me cae bien.přen., expr. mít strašně rád koho/comorirse por alg(n)
  3. raději (doporučení) mejor, será mejor que...Raději bych to udělal sám.Prefiero hacerlo solo.Raději ne.Mejor no.raději udělatpreferir
  4. (zpravidla, obvykle) habitualmente, asiduamente

Vyskytuje se v

rád: mít rádmilovat koho querer a algn, mít v oblibě co gustar alg a algn

mít: mít rád koho/coquerer, amar (a) alg(n), líbit se gustar alg(n), hovor. morirse por algn, privar alg a algn

hrozně: Hrozně rád bych ...Quisiera mucho ...

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

opravdu: Mám tě opravdu rád.Te quiero de verdad.

poznat: Rád jsem vás poznal.Encantado de conocerle.

stát se: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníCon mucho gusto.

ty: Mám tě rád.Te quiero.

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Me alegro de verte.

nejraději: mít nejradějikdo koho/co gustar más a algn alg(n)