Hlavní obsah

tener

Vyskytuje se v

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

alma: no tener almanemít srdce být bezcitný

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bemol: tener (tres/muchos) bemolesmít háček

cabeza: no tener ni pies ni cabezanemít hlavu ani patu

chiste: tener chistemít pointu, dávat smysl

cojón: tener (un par de) cojonesnebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat si

cura: no tener curabýt nevyléčitelný

desperdicio: no tener desperdicionemít chybu, být vynikající

favor: tener a su favor (a) alg(n)mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/co

frente: no tener dos dedos de frentebýt natvrdlý

idea: no tener (ni) ideanemít ani ponětí

lugar: tener lugarkonat se, uskutečnit se

muerto: no tener dónde caerse muertonemít kde hlavu složit být chudý

par: no tener parbýt jedinečný/unikátní/originální

parte: no tener arte ni parte en algnemít podíl na čem

pelo: no tener pelos en la lenguanebrat si servítky, nedělat okolky mluvit upřímně

perdón: no tener perdónnemít omluvu, být neomluvitelný

pie: no tener pies ni cabezanemít hlavu ani patu

sombra: tener mala sombramít špatný vliv

afición: tener afición a algmít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemu

alquiler: tener alg en alquilermít co pronajaté

aspecto: tener aspecto de algvypadat, vyhlížet jak

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

cargo: tener a su cargomít na starosti

cariño: tener cariño a alg(n)mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemu

celo: tener celos de algnžárlit na koho

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

común: tener alg en comúnmít co společného

confianza: tener confianza en alg(n)důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čem

consciencia: tener consciencia de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consideración: tener en consideraciónmít na paměti

coronel: teniente coronelpodplukovník

cosquillas: tener cosquillasbýt lechtivý

crudo: tenerlo crudomít to těžké

cuenta: tener en cuentamít na paměti

cuidado: tener cuidado con algdávat (si) pozor na co, být opatrný

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

deseo: tener deseo de algtoužit po čem

educación: no tener educaciónnemít vychování, neumět se chovat

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

envidia: tenerle envidia a algnzávidět komu, žárlit na koho

escape: tener escapeprosakovat, mít trhlinu, unikat

espanto: tener espanto a/ante alg(n)mít strach z koho/čeho, bát se, děsit se koho/čeho

gana: tener ganas de algmít chuť/náladu na co

gana: tener ganamít hlad

gancho: tener ganchobýt přitažlivý

garantía: tener garantía de algmít záruku čeho, mít zaručeno co

general: teniente generalgenerálporučík

maña: tener maña para algbýt šikovný na co

miedo: tener miedo por alg(n)mít strach, bát se o koho/co

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

previsto: tener previstomít v plánu, mít naplánováno

razón: tener razónmít pravdu

sesera: tener mucha seserapálit to komu

sueño: tener sueñobýt ospalý

accidente: tener un accidentemít nehodu, havarovat, vybourat se

aliento: Tiene mal aliento.Páchne mu z úst.

alucinación: tener alucinacionesmít halucinace

ángel: tener ángelmít kouzlo, mít něco do sebe

angina: tener anginasmít angínu

apariencia: dar/tener apariencia de algvypadat, působit jak

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

bajón: dar/sufrir/tener un bajónbýt v útlumu

calor: Tengo calor.Je mi teplo.

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

esperanza: tener esperanza de algmít naději na co, doufat v co, očekávat co

estima: tener en gran estimamít ve velké úctě

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

fe: tener fe en algndůvěřovat, věřit komu

frío: Tengo frío.Je mi zima.

impaciencia: tener impaciencia por algbýt nedočkavý na co

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

planta: tener buena plantabýt urostlý

pretensión: tener muchas pretensionesmít velké ambice

pretensión: tener pocas pretensionesmít skromné cíle, být skromný

remedio: no tener remedionemít řešení, nebýt pomoci

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

cubierto: tener las espaldas cubiertasmít krytá záda

gusto: tener el gusto de algmít to potěšení co

pinta: tener buena pintavypadat dobře