Hlavní obsah

razón

Vyskytuje se v

razón: razón de Estadostátní zájem

dostat: entrar en razón, sentar la cabezadostat rozum

mít: Tienes razón.Máš pravdu.

pravda: tener razón mít pravdu

přímo: estar en razón directa a algmat. být přímo úměrný čemu

úměrný: en razón directamat. přímo úměrný

zájem: interés nacional, razón de Estadozájem státu

důvod: razones persuasivaspádné důvody

příčina: sin motivo, sin razónbez příčiny

vážný: por razones gravesz vážných důvodů

pořádný: no entender algn de razonesnebýt pořádná řeč s kým

rozum: entrar en razóndostat rozum

za: sin razónhovor. pro nic za nic bezdůvodně

entrar: entrar en razóndostat rozum, přijít k rozumu