Hlavní obsah

parte

Podstatné jméno ženské

 1. částen partečástečný, částečně, neúplný, neúplněhacer las partes de alg(roz)dělit co
 2. díl
 3. místo, částa alguna parteněkama ninguna partenikamen alguna parteněkdeen ninguna partenikdepor todas partesvšude
 4. stránka, pohled, perspektiva
 5. strana, částpor parte de algnze strany kohopor una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...
 6. práv.strana ve sporu ap.
 7. div.role

Fráze

 1. de parte de algn od koho
 2. na stranu/straně koho
 3. la parte del león lví podíl
 4. llevar la mejor/peor parte být ve výhodě/v nevýhodě
 5. no ir a ninguna parte nebýt důležitý, být zanedbatelný
 6. no llevar/conducir a ninguna parte nevést nikam/k ničemu
 7. no tener arte ni parte en alg nemít podíl na čem
 8. parte alícuota podíl beze zbytku, alikvotní podíl
 9. ling.partes de la oración slovní druhy
 10. euf.partes pudendas přirození, rozkrok
 11. euf.salva sea la parte zadek
 12. ser juez y parte nerozhodovat nezúčastněně
 13. tomar parte en alg (z)účastnit se čeho, podílet se na čem

Vyskytuje se v

agrární: agrární stranapartido agrario

huba: rozbít hubu komupartir a algn la cara/boca

jídelní: jídelní koutcomedor , parte destinada para comer

komplikovaný: med. komplikovaný porodparto complicado

konzervativní: polit. konzervativní stranapartido conservador

levicový: levicová stranapartido izquierdista

liberální: liberální stranapartido liberal

někam: někam jinama otra parte, a otro lugar

někde: někde jindeen otra parte, en otro lugar

nikudy: nikudy jinudypor ninguna otra parte

odvetný: odvetný zápasdesquite , partido de vuelta

podíl: alikvotní podíl beze zbytkuparte alícuota

porodní: porodní sálsala de parto

prohlášení: oficiální/úřední prohlášeníparte oficial

přátelský: přátelský zápaspartido amistoso

předčasný: předčasný porodparto prematuro

rozdělený: rozdělený napůlpartido por la mitad

rozdělit: rozdělit napůlpartir por mitad

rozdělovat: rozdělovat napůlpartir por mitad

rozhodující: sport. rozhodující zápaspartido de desempate

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

stát: stát na čí straněestar de parte de algn

strana: levicová stranapartido de izquierda

jednak: jednak - jednak za prvé - za druhépor una parte - por otra parte

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kompromis: udělat kompromisllegar a un acuerdo, přen. partir la diferencia

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

mašinerie: obsluhovat část mašinerieoperar con una parte de la maquinaria

milimetr: desetina milimetrudécima parte de milímetro

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

od, ode: Od koho?¿De quién?, ¿De parte de quién?

odjet: Vlak právě odjel.El tren acaba de partir.

pozdravovat: Pozdravuj ho ode mne.Dale recuerdos de mi parte.

přední: přední strana budovy ap.parte delantera, frente , lado delantero

překotný: med. překotný porodparto precipitado

spontánní: med. spontánní porodparto espontáneo

lámat: lámat srdceromper/partir corazones

lví: lví podílparte leonina

rozpočet: udělat čáru přes rozpočet komudejar a algn con un palmo de narices, v čem komu partir alg por el eje a algn

srdce: zlomit komu srdceromper/partir el corazón a algn

tlama: dát do tlamy komupartir a algn el hocico

acusador: žalující strana, obžalobapráv. parte acusadora

amistoso: přátelský zápaspartido amistoso

clasificatorio: kvalifikační zápassport. partido clasificatorio

comprador: kupující strana ve smlouvěparte compradora

contratante: smluvní stranaparte contratante

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

integral: neoddělitelná součástparte integral

médico: lékařská zprávaparte médico

meteorológico: zprávy o počasí, počasí relaceparte meteorológico

parte: někama alguna parte

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bacalao: mít hlavní slovo, rozhodovatcortar/partir el bacalao

brazo: zuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.a brazo partido

partido: být dobrá partie pro sňatekser un buen partido

partir: od časověa partir de

pudendo: ohanbípartes pudendas

prematuro: předčasný porodparto prematuro

cuarto: čtvrtinacuarta parte

quincuagésimo: padesátinaquincuagésima parte

recuerdo: pozdravovat od kohodar recuerdos de parte de algn

alma: drásat/rvát srdce působit velkou lítostpartir el alma