Hlavní obsah

recuerdo

Vyskytuje se v

recuerdo: recuerdospozdravy

dar: dar los recuerdos a algnpozdravovat koho

na: recordar (a) alg(n), acordarse de alg(n)pamatovat na koho/co

památka: dar como recuerdodát na památku

poslat: dar recuerdosposlat pozdravy

pozdrav: saludos /recuerdos a algpozdravy k vyřízení komu

posílat: dar recuerdos a algnposílat pozdravy komu

pozdravovat: Dale recuerdos de mi parte.Pozdravuj ho ode mne.

připomínat: Eso me recuerda un chiste.To mi připomíná jeden vtip.

uchovat: guardar un recuerdo de alg(n)uchovat si vzpomínku na koho/co

vzpomínka: dedicar un recuerdo a algnvěnovat komu vzpomínku