Hlavní obsah

partido

Vyskytuje se v

arte: no tener arte ni parte en algnemít co do činění s čím

bacalao: cortar/partir el bacalaomít hlavní slovo, rozhodovat

brazo: a brazo partidozuby nehty, ze všech sil, velice úporně usilovat ap.

parte: de parte de algnod koho

partida: por partida dobledvakrát, na druhou blbec ap., dvojitý

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

partir: a partir deod časově

pudendo: partes pudendasohanbí

acusador: práv. parte acusadoražalující strana, obžaloba

amistoso: partido amistosopřátelský zápas

clasificatorio: sport. partido clasificatoriokvalifikační zápas

comprador: parte compradorakupující strana ve smlouvě

contabilidad: contabilidad por partida doblepodvojné účetnictví

contratante: parte contratantesmluvní strana

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

integral: parte integralneoddělitelná součást

médico: parte médicolékařská zpráva

meteorológico: parte meteorológicozprávy o počasí, počasí relace

prematuro: parto prematuropředčasný porod

cuarto: cuarta partečtvrtina

quincuagésimo: quincuagésima partepadesátina

recuerdo: dar recuerdos de parte de algnpozdravovat od koho

agrární: partido agrarioagrární strana

huba: partir a algn la cara/bocarozbít hubu komu

jazyk: lengua base/de partidazdrojový jazyk

jednoduchý: contabilidad por partida simpleekon. jednoduché účetnictví

jídelní: comedor , parte destinada para comerjídelní kout

komplikovaný: parto complicadomed. komplikovaný porod

konzervativní: partido conservadorpolit. konzervativní strana

kus: andar las siete partidasvidět kus světa

levicový: partido izquierdistalevicová strana

liberální: partido liberalliberální strana

nákladový: partida de gastosekon. nákladová položka

někam: a otra parte, a otro lugarněkam jinam

někde: en otra parte, en otro lugarněkde jinde

nikudy: por ninguna otra partenikudy jinudy

odvetný: desquite , partido de vueltaodvetný zápas

podíl: parte alícuotaalikvotní podíl beze zbytku

porodní: sala de partoporodní sál

prohlášení: parte oficialoficiální/úřední prohlášení

přátelský: partido amistosopřátelský zápas

předčasný: parto prematuropředčasný porod

rozdělený: partido por la mitadrozdělený napůl

rozdělit: partir por mitadrozdělit napůl

rozdělovat: partir por mitadrozdělovat napůl

rozhodující: partido de desempatesport. rozhodující zápas

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

stát: estar de parte de algnstát na čí straně

strana: partido de izquierdalevicová strana

vyvolat: provocar el partomed. vyvolat porod

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

blok: coalición de partidos políticosblok politických stran

jednak: por una parte - por otra partejednak - jednak za prvé - za druhé

kolik: ¿Desde/A partir qué hora?Od kolika hodin?

kompromis: llegar a un acuerdo, přen. partir la diferenciaudělat kompromis

laskavý: Es muy amable de su parte.To je od vás velmi laskavé.

mašinerie: operar con una parte de la maquinariaobsluhovat část mašinerie

milimetr: décima parte de milímetrodesetina milimetru

milý: Qué amable de su parte.To je od vás milé.

od, ode: ¿De quién?, ¿De parte de quién?Od koho?

odjet: El tren acaba de partir.Vlak právě odjel.

podvojný: contabilidad por partida dobleekon. podvojné účetnictví

pozdravovat: Dale recuerdos de mi parte.Pozdravuj ho ode mne.

přední: parte delantera, frente , lado delanteropřední strana budovy ap.

překotný: parto precipitadomed. překotný porod

spontánní: parto espontáneomed. spontánní porod

šachový: partida de ajedrezšachová partie

účastnit se: concursar, tomar parte en un concursoúčastnit se konkurzu

utkání: partido amistosopřátelské utkání

vnější: en la parte exteriorna vnější straně

výchozí: punto de salida/partidavýchozí bod

lámat: romper/partir corazoneslámat srdce

lví: parte leoninalví podíl

rozpočet: dejar a algn con un palmo de narices, v čem komu partir alg por el eje a algnudělat čáru přes rozpočet komu

srdce: romper/partir el corazón a algnzlomit komu srdce

tlama: partir a algn el hocicodát do tlamy komu

vést: Eso no lleva a ninguna parte.To k ničemu nevede.

všude: En todas partes (se) cuecen habas.Všude chleba o dvou kůrkách. všude je to stejné

zlomit: romper/partir a algn el corazónzlomit komu srdce