Hlavní obsah

entendido

Vyskytuje se v

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

ya: Ya entiendo.Už chápu.

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

chápat: No entiendo.Nechápu.

názor: según mi opinión, a mi entender, a mi manera de verpodle mého názoru

rozumět: No entiendo.Nerozumím.

sám: Eso se entiende por sí mismo.To se rozumí samo sebou.

vyznat se: Nadie lo entiende.Nikdo se v tom nevyzná.

pořádný: no entender algn de razonesnebýt pořádná řeč s kým

vědomí: a mi mejor saber y entenderpodle mého nejlepšího vědomí a svědomí

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho