Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) según, de
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) según, de acuerdo con, conforme apodle abecedyen orden alfabéticopodle chutial gusto, a discreciónpodle přánísegún su deseo, a medida del deseo
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) segúnpodle měpara mí, a mi entender/verpodle mého názoruen/según mi opinión, a mi manera de ver

Vyskytuje se v

diktát: psát podle diktátuescribir al dictado

evangelium: evangelium podle MatoušeEvangelio según San Mateo

kresba: kresba podle modeludibujo del/al natural

mínění: Podle mého mínění...En/Según mi opinión...

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

abeceda: seřadit podle abecedyordenar según el alfabeto, ordenar alfabéticamente

móda: podle módysegún la moda

názor: podle mého názorusegún mi opinión, a mi entender, a mi manera de ver

plán: podle plánusegún el plan/lo planeado

předloha: film podle literární předlohypelícula basada en una novela

psát: psát podle diktátuescribir al dictado

vkus: vybrat si podle svého vkusuescoger a su gusto

značka: jít podle turistických značekseguir las señales turísticas

nota: tancovat podle čí notybailar al son de la flauta de algn

skákat: skákat podle čí notybailar al compás de algn

vědomí: podle mého nejlepšího vědomí a svědomía mi mejor saber y entender

zpívat: zpívat podle čí noty plnit jeho přáníbailar al compás de algn

albedrío: podle vůle kohoal albedrío de algn

cual: podle nějžsegún el cual

ejemplo: podle vzoru čehoa ejemplo de alg

escribir: psát podle diktátuescribir al dictado

evangelio: Evangelium podle Lukáše, Lukášovo evangeliumEvangelio de/según (san) Lucas

gusto: podle mého gustaa mi gusto

vestir: oblékat se podle poslední módyvestir a la moda

opinión: podle mého názoruen mi opinión

según: podle zákonasegún la ley

campar: jednat podle svého/svévolněcampar a sus anchas/por sus respetos

podle: podle abecedyen orden alfabético