Hlavní obsah

vestir

Intranzitivní slovesoconj pedir

  1. být slušivý
  2. slušet šaty ap.
  3. de alg oblékat se jak, do čehovestir a la modaoblékat se podle poslední módyvestir de blancoobléknout se do bílého

Vyskytuje se v

gordo: a alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého broukahacer la vista gorda

ojo: jasně, očividně, viditelněa ojos vistas

punto: úhel pohledu, hledisko, způsob nahlížení na problém ap.punto de vista

simple: pouhým okem, na první pohleda simple vista

vista: před zraky, za přítomnosti kohoa (la) vista de alg(n)

visto: schválit, povolit, přijmoutdar el visto bueno

a: před očima, v dohledu viděnýa la vista

apartar: odtrhnout zrakapartar la vista

conocer: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

espejo: velké zrcadloespejo de vestir

pájaro: z ptačí perspektivya vista de pájaro

vestido: večerní šatyvestido de noche

vestir: oblékat se podle poslední módyvestir a la moda

visible: viditelný pouhým okemvisible a simple vista

alcance: dohled, viditelnostalcance de la vista

de: znát od viděníconocer de vista

fiesta: slavnostní šatyvestido de fiesta

gala: mít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šatyir/vestir de gala

dohled: na dohleda la vista

hledisko: z hlediska koho/čehodesde el punto de vista de alg(n)

míra: šaty na míruvestido a medida

na: šaty na míruvestido a medida

obléct: obléct sevestirse

panoramatický: panoramatický výhledvista panorámica

pohled: z mého pohledudesde mi punto de vista

první: na první pohleda primera vista, a(l primer) golpe de vista

před, přede: před očima růst ap.a ojos vistas

přejet: přejet pohledemrecorrer con la vista

přijít: přijít o zrakperder la vista

soud: podle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí

svatební: svatební šatyvestido de novia

svědek: očitý svědektestigo ocular/presencial/de vista

šaty: večerní šatyvestido de noche

úhel: zorný úhelpunto de vista

vzhledem k: vzhledem k tomu, žedado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de que

z, ze: přen. z ptačí perspektivya vista de pájaro

zkouška: med. zkouška zrakuprueba de la vista

znát: znát od viděníconocer de vista

zrak: odvrátit zrakapartar la vista

ztratit: ztratit koho z očíperder a algn de vista, perder la pista a algn

černý: přen. chodit v černém držet smutekllevar el duelo, vestir de luto

nastražit: nastražit oči/ušialargar la vista/aguzar el oído

od, ode: znát se od viděníconocer(se) de vista

odpoutat: odpoutat zrak od čehoapartar la vista de alg

ohled: s ohledem na to...en vista de lo cual...

v, ve: Viděl jsem to v televizi.Lo he visto en la tele.

vidění: znát (se) od viděníconocer(se) de vista

vidět: Jak je vidět,...Por lo visto...

evidentní: být evidentnísaltar a la vista/los ojos, notarse/verse a la legua/cien leguas

orlí: orlí zrak bystrý pohledvista de águila

perspektiva: z ptačí perspektivya vista de pájaro

potěšení: být potěšením pro očirecrear la vista

přimhouřit: přimhouřit oko nad čímhacer la vista gorda con alg

udeřit: udeřit do očí být nápadný, výraznýsaltar a la vista

zůstat: zůstat na ocetquedarse para vestir santos

corto: krátkozrakýcorto de vista