Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (nižší) juzgado m(vyšší) tribunal m(soudní dvůr) corte f de justiciapostavit koho před soudllevar a algn a juiciocivilní/vojenský soudjuzgado m civil/militarkrajský soudaudiencia f provincialodvolací soudtribunal m de apelaciónokresní soudjuzgado m de primera instancianejvyšší soudtribunal m supremovrchní soudtribunal m superior
  2. (sbor soudců) tribunal m
  3. (proces) juicio m, proceso m, diligencia fnáb. boží soudtribunal m de Diosnáb. poslední soudJuicio m Final
  4. (rozsudek) juicio mpráv. sentencia f(konečný výrok) veredicto m
  5. (úsudek, názor) juicio m, opinión f(pohled, hledisko) punto m de vistapodle mého soudua mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mí
  6. (tvrzení) proposición f

Vyskytuje se v

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

mimořádný: práv. mimořádný soudjuicio extraordinario

obrátit se: práv. obrátit se na soud s čímproceder judicialmente alg

obvodní: obvodní soudtribunal distrital

poslední: náb. poslední soudJuicio Final

předvolat: předvolat k souducitar al juicio

respektovat: respektovat rozhodnutí soudurespetar la decisión del tribunal

vrchní: vrchní soudTribunal Supremo

nejvyšší: Nejvyšší soudTribunal Supremo

eclesiástico: tribunal eclesiásticocírkevní tribunál, církevní soud

final: náb. Juicio Finalposlední soud

juicio: juicio de valorhodnotový soud

provincial: práv. audiencia provincialprovinční soud

supremo: Tribunal SupremoNejvyšší soud