Hlavní obsah

závěr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konec) fin m, punto m final(ukončení) finalNa závěr chci říci...Para concluir quiero decir...v závěru čehoal final, en conclusión de alg
  2. (kadence) cadencia f
  3. (konečný úsudek) conclusión fdojít k závěrullegar a la conclusiónlogický závěrconclusión f lógica
  4. (uzavření) oclusión f

Vyskytuje se v

dojít: dojít k závěruconcluir, llegar a la conclusión

dospět: dospět k závěrullegar a la conclusión

vyvodit: vyvodit závěry z čehosacar conclusiones de alg

ukvapený: dělat ukvapené závěrysacar conclusiones precipitadas

conclusión: dojít k závěrullegar a la conclusión

sacar: vyvodit závěrysacar conclusiones

závěr: v závěru čehoal final, en conclusión de alg