Hlavní obsah

řízení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ovládací zařízení) panel m de control, consola f, mando m
  2. (ovládání vozidla) conducción f, manejo m, dirección fřízení pod vlivem alkoholuconducción f bajo los efectos del alcohol
  3. (vedení, ovládání) dirección f, administración f, gerencia fřízení letového provozucontrol m/dirección f del tráfico aéreoekon. řízení lidských zdrojůdirección f de recursos humanos
  4. (úřední jednání) procedimiento m, concurso m, actuación fexekuční řízeníprocedimiento m ejecutivopřestupkové řízeníjuicio m de faltasvýběrové řízeníconcurso m

Vyskytuje se v

dálkově: dálkově řízená střelaproyectil teledirigido

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

opilost: řídit v opilosticonducir en estado de embriaguez

opravný: práv. opravné řízeníprocedimiento correctivo/corrector

postup: práv. postup řízeníprocedimiento de proceso

přestupkový: práv. přestupkové řízeníjuicio de faltas

řízený: řízená střelamisil (guiado)

řízený: řízený počítačemcontrolado por el ordenador

disciplinární: disciplinární řízeníproceso disciplinario

osud: řídit si svůj osudregir su propio destino

počítačově: počítačově řízenýcontrolado por ordenador

posilovač: motor. posilovač řízenídirección asistida, servodirección

připomínkový: připomínkové řízení k návrhu zákonaproceso de consulta del proyecto de ley

řídit se: řídit se čí radouseguir el consejo de algn

strhnout: strhnout řízení/volantdar un volantazo

vliv: řídit pod vlivem alkoholuconducir bajo los efectos del alcohol

acto: acto de concursokonkurzní řízení výběrové

dirección: dirección asistidaposilovač řízení

ejecución: ejecución universalkonkurzní řízení

falta: juicio de faltaspřestupkové řízení

juicio: juicio de faltaspřestupkové řízení

juicio: juicio sumariosumární proces, zkrácené řízení u civilního soudu

misil: misil guiadořízená střela

oposición: aprobar la oposiciónprojít výběrovým řízením

oposición: concurso oposiciónvýběrové řízení

procedimiento: procedimiento judicialsoudní řízení

administrar: administrar el ministeriořídit ministerstvo

timón: llevar el timón de algbýt u kormidla čeho, řídit co