Hlavní obsah

conocer

Zvratné slovesoconj parecer

Vyskytuje se v

vista: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

de: conocer de vistaznát od vidění

povědomí: hacerse conocido/notoriovstoupit do povědomí

vědomí: oznámit dar a conocer alg a algn, upozornit avisar a algndát na vědomí co komu

znát: conocer de vistaznát od vidění

od, ode: conocer(se) de vistaznát se od vidění

poznat: Se conocieron en enero.Poznali se v lednu.

rád: Mucho gusto (en conocerle).Rád Vás poznávám.

setkat se: ¿Nos conocemos?Už jsme se někdy setkali?

vidění: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

známý: Es conocido que ..., Se sabe que ...Je známo, že ...

znát se: ¿Os conocéis?Znáte se?

conocer: dar a conoceroznámit, dát na vědomí