Hlavní obsah

vista

Podstatné jméno ženské

  1. zrak smysl
  2. pohled, viděnía primera vistana první pohled¡Hasta la vista!Na shledanou!punto de vistaúhel pohledu, hlediskoconocer(se) de vistaznát (se) od vidění
  3. oči
  4. vzhled
  5. výhled do krajiny ap.vista panorámicapanoramatický výhled
  6. pohled fotografie ap.

Vyskytuje se v

gordo: hacer la vista gordaa alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého brouka

hora: no ver la hora de algnemoct se dočkat čeho

ojo: a ojos vistasjasně, očividně, viditelně

punto: punto de vistaúhel pohledu, hledisko, způsob nahlížení na problém ap.

simple: a simple vistapouhým okem, na první pohled

vela: velassvíčka, nudle u nosu

ver: a verukaž!, no tak!

vista: a (la) vista de alg(n)před zraky, za přítomnosti koho

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

a: a la vistapřed očima, v dohledu viděný

apartar: apartar la vistaodtrhnout zrak

barco: barco de velaplachetnice

conocer: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

espejo: espejo de vestirvelké zrcadlo

pájaro: a vista de pájaroz ptačí perspektivy

paladar: paladar blando, velo del paladarzadní/měkké patro

velo: velo de dudarouška pochybností

vestido: vestido de nochevečerní šaty

vestir: vestir a la modaoblékat se podle poslední módy

visible: visible a simple vistaviditelný pouhým okem

alcance: alcance de la vistadohled, viditelnost

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

de: conocer de vistaznát od vidění

corto: corto de vistakrátkozraký

fiesta: vestido de fiestaslavnostní šaty

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

ya: Ya nos veremos.Ještě se uvidíme.

gala: ir/vestir de galamít (na sobě) slavnostní/společenské/večerní šaty

dohled: a la vistana dohled

hledisko: desde el punto de vista de alg(n)z hlediska koho/čeho

míra: vestido a medidašaty na míru

na: vestido a medidašaty na míru

najevo: mostrar, hacer verdát najevo

obléct: vestirseobléct se

panoramatický: vista panorámicapanoramatický výhled

patro: paladar blando, velo del paladarměkké patro

plachta: vela mayorhlavní plachta

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pohled: desde mi punto de vistaz mého pohledu

první: a primera vista, a(l primer) golpe de vistana první pohled

před, přede: a ojos vistaspřed očima růst ap.

přejet: recorrer con la vistapřejet pohledem

přijet: venir a verpřijet navštívit

přijít: perder la vistapřijít o zrak

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

svatební: vestido de noviasvatební šaty

svědek: testigo ocular/presencial/de vistaočitý svědek

šaty: vestido de nochevečerní šaty

úhel: punto de vistazorný úhel

černý: llevar el duelo, vestir de lutopřen. chodit v černém držet smutek

dívat se: ver la teledívat se na televizi

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dožít se: No llegó a ver a sus nietos.Nedožil se vnoučat.

k, ke, ku: Ven a nuestra casa.Přijď k nám.

když: Al verlo, se escondió.Když ho uviděl, schoval se.

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

nastražit: alargar la vista/aguzar el oídonastražit oči/uši

názor: según mi opinión, a mi entender, a mi manera de verpodle mého názoru

nemuset: No hace falta que lo vea.Nemusím to vidět.

nesnáz: estar/verse en apurosbýt v nesnázích

od, ode: conocer(se) de vistaznát se od vidění

odpoutat: apartar la vista de algodpoutat zrak od čeho

odtud: Desde aquí no se ve nada.Odtud není nic vidět.

ohled: en vista de lo cual...s ohledem na to...

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

on: Le/Lo vio.Viděl ho.

společný: No tengo nada que ver con eso.S tím nemám nic společného.

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

televize: ver la televisióndívat se na televizi

těšit se: Tengo muchas ganas de verte.Těším se na tebe.

ty: Vino a verte.Přišel za tebou.

ukázat: A ver., Déjame ver(lo).Ukaž (mi to).

uvidět: Nos vemos mañana., Hasta mañana.Zítra se uvidíme.

v, ve: Lo he visto en la tele.Viděl jsem to v televizi.

vidění: conocer(se) de vistaznát (se) od vidění

vidět: No se ve.Není to vidět.