Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno ženské

 1. hodina časový úsek¿Qué hora es?Kolik je hodin?a todas horaspořád, vždyde última horaposlední, čerstvý zprávy ap.por horasod hodiny placený
 2. čas, chvíle vhodnýa su horavčas v předem stanovenou dobua última horana poslední chvílihoras bajaszlé chvílehora hachehodina H
 3. poslední hodin(k)a
 4. horas círk.hodinky breviář

Podstatné jméno ženské

 1. a buena hora mangas verdes hovor.pozdě bycha honiti
 2. dar hora a algn objednat koho lékař pacienta ap.
 3. dar la hora odbít (celou) hodiny
 4. en hora buena blahopřeji, blahopřejeme
 5. blahopřání
 6. entre horas mezi jídlem/jídly
 7. hora de verano/invierno letní/zimní čas
 8. hora oficial oficiální čas
 9. hora punta dopravní špička
 10. horas extras/extraordinarias přesčas
 11. la hora de la verdad hovor.hodina pravdy, rozhodující okamžik
 12. no dar ni la hora hovor., žert.být strašný skrblík
 13. no ver la hora de alg nemoct se dočkat čeho
 14. pedir hora a algn objednat se u koho, sjednat si schůzku s kým
 15. poner en hora nařídit, seřídit hodiny ap.

Vyskytuje se v

muerto: horas muertasvolný čas

poner: poner en horanařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.

cuarto: cuarto de horačtvrthodina

extra: horas extraspřesčas

extraordinario: horas extraordinariaspřesčas

oficial: hora oficialoficiální čas

pedir: pedir horaobjednat se, objednávat se u lékaře ap.

pico: AmeE hora picošpička dopravní ap.

alto: a las altas horas de la nochepozdě v noci

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

oficina: en horas de oficinav úředních hodinách

prometer: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

čas: středoevropský čashora central europea, hora de Europa Central

doba: otevírací dobahora de apertura

hodina: každou hodinucada hora

hodina: od hodiny platit ap.por hora

hodina: přesčasové hodinyhoras extra

chvíle: na poslední chvília última hora

konzultační: konzultační hodinyhoras de consulta, studijní tutoría , horas de tutoría

letní: letní čashora de verano

nařídit: nařídit (si) hodinkyponer el reloj en hora

objednat: objednat se sjednat si schůzkupedir hora

od, ode: placený od hodinypagado por hora

oficiální: oficiální čashora oficial

práce: práce přes čashoras extras

provoz: obchod s nepřetržitým provozemtienda de 24 horas/servicio continuo

přes, přese: přes hory a dolypor montes y valles

skalnatý: geogr. Skalnaté horylas montañas Rocosas

zavírací: zavírací dobahora de cierre

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

být: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

čas: čas odjezdu/příjezduhora de salida/llegada

čas: Už je nejvyšší čas.Ya es la hora.

čtvrt: čtvrt hodinyun cuarto de hora

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

dvouhodinový: dvouhodinový filmpelícula de dos horas

hluboko: hluboko do nocihasta altas horas de la noche

hodina: za hodinu přijít ap.en una hora

hodina: hodina a půluna hora y media

hodina: rychlostí 60 kilometrů za hodinua 60 kilómetros por hora

hodina: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kolik: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

místní: místní čashora local

na: jet na horyir a la montaña

načase: Je načase...Es la hora de...

načase: Už je načase.Ya es la hora.

placený: placený od hodinypagado por hora

pozdní: v pozdní hodinuen altas horas, hovor. a las mil y quinientas

před, přede: před hodinouhace una hora

přesčas: pracovat přesčashacer/trabajar horas extras

přesný: přesný čashora exacta

půl: půl hodinymedia hora

schůzka: domluvit si schůzkuacordar una cita, quedar, objednat se concertar hora

skrblík: být strašný skrblíkser muy tacaño, přen. no dar ni la hora

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

zubař: objednat se k zubařipedir la hora al dentista

důl: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro

hadr: Lítat jako hadr na holi.Ir con la hora pegada al culo.

hodina: hodina Hhora hache/H

minuta: za pět minut dvanáct na poslední chvílien el último momento, en la última hora

slibovat: slibovat hory dolyprometer el oro y el moro