Hlavní obsah

hora

Podstatné jméno ženské

 1. hodina časový úsek¿Qué hora es?Kolik je hodin?a todas horaspořád, vždyde última horaposlední, čerstvý zprávy ap.por horasod hodiny placený
 2. čas, chvíle vhodnýa su horavčas v předem stanovenou dobua última horana poslední chvílihoras bajaszlé chvílehora hachehodina H
 3. poslední hodin(k)a
 4. horas círk.hodinky breviář

Podstatné jméno ženské

 1. a buena hora mangas verdes hovor.pozdě bycha honiti
 2. dar hora a algn objednat koho lékař pacienta ap.
 3. dar la hora odbít (celou) hodiny
 4. en hora buena blahopřeji, blahopřejeme
 5. blahopřání
 6. entre horas mezi jídlem/jídly
 7. hora de verano/invierno letní/zimní čas
 8. hora oficial oficiální čas
 9. hora punta dopravní špička
 10. horas extras/extraordinarias přesčas
 11. la hora de la verdad hovor.hodina pravdy, rozhodující okamžik
 12. no dar ni la hora hovor., žert.být strašný skrblík
 13. no ver la hora de alg nemoct se dočkat čeho
 14. pedir hora a algn objednat se u koho, sjednat si schůzku s kým
 15. poner en hora nařídit, seřídit hodiny ap.

Vyskytuje se v

hora: hornatá krajina, pohoří montaña , montañas hory

čas: středoevropský čashora central europea, hora de Europa Central

doba: otevírací dobahora de apertura

hodina: každou hodinucada hora

chvíle: na poslední chvília última hora

konzultační: konzultační hodinyhoras de consulta, studijní tutoría , horas de tutoría

letní: letní čashora de verano

nařídit: nařídit (si) hodinkyponer el reloj en hora

objednat: objednat se sjednat si schůzkupedir hora

od, ode: placený od hodinypagado por hora

oficiální: oficiální čashora oficial

práce: práce přes čashoras extras

provoz: obchod s nepřetržitým provozemtienda de 24 horas/servicio continuo

přes, přese: por montes y vallespřes hory a doly

skalnatý: las montañas Rocosasgeogr. Skalnaté hory

zavírací: zavírací dobahora de cierre

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

být: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

čtvrt: čtvrt hodinyun cuarto de hora

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

dvouhodinový: dvouhodinový filmpelícula de dos horas

hluboko: hluboko do nocihasta altas horas de la noche

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

místní: místní čashora local

na: ir a la montañajet na hory

načase: Je načase...Es la hora de...

placený: placený od hodinypagado por hora

pozdní: v pozdní hodinuen altas horas, hovor. a las mil y quinientas

před, přede: před hodinouhace una hora

přesčas: pracovat přesčashacer/trabajar horas extras

přesný: přesný čashora exacta

půl: půl hodinymedia hora

schůzka: domluvit si schůzkuacordar una cita, quedar, objednat se concertar hora

skrblík: být strašný skrblíkser muy tacaño, přen. no dar ni la hora

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

zubař: objednat se k zubařipedir la hora al dentista

důl: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

hadr: Lítat jako hadr na holi.Ir con la hora pegada al culo.

minuta: za pět minut dvanáct na poslední chvílien el último momento, en la última hora

slibovat: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

cuarto: čtvrthodinacuarto de hora

extra: přesčashoras extras

extraordinario: přesčashoras extraordinarias

oficial: oficiální čashora oficial

pedir: objednat se, objednávat se u lékaře ap.pedir hora

alto: pozdě v nocia las altas horas de la noche

lectivo: vyučovací hodinahora lectiva

oficina: v úředních hodináchen horas de oficina

prometer: prometer el oro y el moroslibovat hory doly

poner: nařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.poner en hora

muerto: volný čashoras muertas