Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) hora fza hodinu přijít ap.en una horahodina a půluna hora y mediarychlostí 60 kilometrů za hodinua 60 kilómetros por horakaždou hodinucada horaod hodiny platit ap.por hora
  2. (čas na hodinách) hora fJe deset hodin.Son las diez.Kolik je hodin?¿Qué hora es?V kolik hodin?¿A qué hora?ve tři hodinya las tres
  3. (vyučovací) clase f, lección f(úřední ap.) hora fúvodní hodinalección f inauguralúřední hodinyhorario m de oficinapřesčasové hodinyhoras f pl extra
  4. (okamžik, doba) hora f

Vyskytuje se v

hodiny: nástěnné hodinyreloj de pared

hodiny: natahovací hodinyreloj de cuerda

hodiny: parkovací hodinycontador de aparcamiento

hodiny: přesýpací hodinyreloj de arena

hodiny: hodiny s kukačkoureloj de cuco

hodiny: sluneční hodinyreloj de sol

hrací: hrací hodiny/skříňkareloj /caja de música

konzultační: konzultační hodinyhoras de consulta, studijní tutoría , horas de tutoría

od, ode: placený od hodinypagado por hora

přesýpací: přesýpací hodinyreloj de arena

úřední: úřední hodinyhorario de oficina

v, ve: ve dvě hodiny dopolednea las dos de la mañana

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

být: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

být: Jsou dvě hodiny.Son las dos.

celá: v celou (hodinu)a la hora en punto

čtvrt: čtvrt hodinyun cuarto de hora

dřív: o hodinu dřívuna hora antes

kolik: Od kolika hodin?¿Desde/A partir qué hora?

kolik: Kolik je hodin?¿Qué hora es?

moct: Může být tak deset hodin.Serán las diez.

napřed: Hodiny jdou napřed.El reloj se adelanta.

odbít: Hodiny odbily dvanáctou.El reloj dio las doce.

odpoledne: v pět hodin odpolednea las cinco de la tarde

otevírací: otevírací doba/hodinyhorario de apertura

parkovací: parkovací hodinyparquímetro

pět: v pět hodina las cinco

placený: placený od hodinypagado por hora

pozadu: Hodiny jdou o 5 minut pozadu.El reloj se atrasa 5 minutos.

pozdní: v pozdní hodinuen altas horas, hovor. a las mil y quinientas

před, přede: před hodinouhace una hora

přesně: Je přesně 8 hodin.Son las 8 en punto.

půl: půl hodinymedia hora

ráno: v šest hodin ránoa las seis de la mañana

stát: Hodiny stojí.El reloj está parado.

v, ve: V kolik hodin?¿A qué hora?

zpěv: hodiny zpěvuclases de canto

agua: reloj de aguavodní hodiny

arena: reloj de arenapřesýpací hodiny

clase: las clasesvyučování, výuka, hodiny

clase: dar clases de algučit co, dávat hodiny čeho

cuerda: reloj de cuerdanatahovací hodin(k)y

eso: a eso de las treskolem třetí hodiny

hora: por horasod hodiny placený

hora: hora hachehodina H

horario: horario de oficinaúřední hodiny

madrugada: por la madrugadačasně ráno, v časných ranních hodinách

nueve: las nuevedevět (hodin)

ocho: las ochoosm hodin

ocho: a las ochov osm (hodin)

oficina: horario de oficinaúřední hodiny

once: a las oncev jedenáct (hodin)

pared: reloj de parednástěnné hodiny

reloj: reloj de parednástěnné hodiny

a: a las cincov pět (hodin)

hora: ¿Qué hora es?Kolik je hodin?

lectivo: hora lectivavyučovací hodina

oficina: en horas de oficinav úředních hodinách

uno: Es la una.Je jedna (hodina).