Hlavní obsah

chvíle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (časový úsek) momento m, rato mna chvílipara un ratoza chvílidentro de un rato
  2. (časový bod) momento m, instante mna poslední chvília última hora fod této chvíledesde este momentorozhodující chvílemomento m decisivo

Vyskytuje se v

krátit: krátit si dlouhou chvílimatar el tiempo, bavit se entretenerse

první: v první chvílien el primer momento

pohov: dát si chvíli pohovdescansar un rato

před, přede: před chvílíhace un rato

za: vrátit se za chvílivolver dentro de/en un rato

hora: a última horana poslední chvíli

hora: horas bajaszlé chvíle

lugar: haber lugar para algbýt vhodná chvíle k čemu

momento: (a) cada momentokaždou chvíli často

momento: AmeE a último momentona poslední chvíli

momento: de un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzy

momento: en el momento justo/oportunove správnou chvíli

adiós: momento del adióschvíle loučení