Hlavní obsah

momento

Podstatné jméno mužské

  1. okamžik, moment, chvíle(a) cada momentokaždou chvíli častoAmeE a momentosrychle, hned zasAmeE a último momentona poslední chvílial momentohned, okamžitěde momentoprávě teď, momentálněde un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzyen el momentoza chvilku, ve chvilce, hneden el momento justo/oportunove správnou chvílien el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čekáen un momentoza okamžikhace un momentopřed chvilkoumomento clave/crítico/crucialklíčový/rozhodující okamžik
  2. období, doba
  3. přítomnost, současnost
  4. význam, váha, důležitost

Vyskytuje se v

adecuado: en el momento adecuadove vhodném okamžiku

adiós: momento del adióschvíle loučení

doba: od/do té dobydesde/hasta ese momento

doba: v kteroukoliv denní dobuen cualquier momento del día

chvíle: od této chvíledesde este momento

chvíle: rozhodující chvílemomento decisivo

chvilka: každou chvilku často(a) cada momento

počkat: Počkat! varování, výhrůžka¡Un momento!

pravý: přijít v pravý časllegar en el momento oportuno

první: v první chvílien el primer momento

rozhodující: rozhodující okamžikmomento crítico

setrvačnost: fyz. moment setrvačnostimomento de inercia

do: až do posledního okamžikuhasta el último momento

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

okamžik: Okamžik, prosím.Un momento, por favor.

okamžik: za okamžiken un momento/minuto

počkat: Počkej chvilku!¡Espera un momento!

rušit: Neruším (tě)?¿Tienes un momento?, ¿Puedo?

zatím: Zatím dobrý.Por ahora, bien., De momento, bien.

bojovat: bojovat do posledního dechuluchar hasta el último momento/final

dvanáct: za pět minut dvanácten el último momento

minuta: za pět minut dvanáct na poslední chvílien el último momento, en la última hora