Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) en
  2. (k nějakému cíli) aJdu do postele. jít spátMe voy a la cama.vlak do Prahyel tren con destino a Pragasport. skok do dálkysalto de longituddo kopcecuesta arriba
  3. (až po) hasta, aod rána do večerade la mañana a la noche, přen. de sol a solaž do posledního okamžikuhasta el último momento
  4. (vyjadřuje plnou míru) en, ado jisté míryen cierta medida
  5. (vyjadřuje účel) para, avstupenka do divadlaentrada f de teatro
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem)

Vyskytuje se v

acierto: trefa do černéhoacierto al blanco

adelante: nadále, do budoucna, napříštěen adelante

adentro: do/ve vnitrozemítierra adentro

alargar: přidat do krokualargar el paso

alfiler: jehlice do kravaty, spona na kravatualfiler de corbata

alfombrilla: předložka do koupelnyalfombrilla de baño

alterne: jít se bavit/do společnostiir de alterne

altura: skok do výškysport. salto de altura

apostar: dát krk za co, dát ruku do ohně za coapostar(se) la cabeza por alg

boca: z úst do úst umělé dýcháníboca a boca

caseta: poslat do šatnysport. enviar/mandar a la caseta

chirona: poslat do chládku/za katrmeter en chirona

cierto: do jisté míryen cierta medida

cimiento: až do (samého) základuhasta los cimientos

cuello: výstřih do Vcuello de pico

cuesta: z/do kopcecuesta abajo/arriba

dar: trefit se do černéhodar en el blanco

defensiva: přejít do defenzívyponerse a la defensiva

diana: strefit se do černéhohacer/dar en la diana

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

duda: zpochybnit, uvést do pochybponer en dudas

echar: vsadit do loterieechar a la lotería

encerrar: dát do závorkyencerrar entre paréntesis

entonces: (až) do té dobyhasta entonces

escote: výstřih do Vescote en V/de pico

acampada: jet do kempu/stanovatir/salir de acampada

acertar: trefit se do černého, udělat trefuacertar en el blanco

agenda: podívat se do diářeconsultar la agenda

al: do divadlaal teatro

aligerar: přidat do krokualigerar el paso

alistar: zapsat pacienta do evidencealistar al paciente

ángel: mít kouzlo, mít něco do sebetener ángel

aquel: mít něco do sebetener su aquel

arriba: do kopcecuesta arriba

arrojar: vrhnout se do náruče komuarrojarse a los brazos de algn

atinar: trefit se do černéhoatinar en el blanco

autobús: nastoupit do autobususubir al autobús

basura: (vy)hodit (do smetí)echar/tirar a la basura

blanco: trefa (do černého)tiro al blanco

cansancio: až do úmoruhasta el cansancio

conocimiento: ztratit vědomí, upadnout do bezvědomíperder el conocimiento

consumir: minimální trvanlivost do...consumir preferentemente antes de...

derrame: krvácení do mozkuderrame cerebral

diccionario: podívat se do slovníkuconsultar el diccionario

en: do týdne, za týdenen una semana

entrado: dlouho do nocihasta muy entrada la noche

a: do Madridua Madrid