Hlavní obsah

echar

Tranzitivní sloveso

 1. (vy)hodit, zahodit odpadky do koše ap., odhodit míč ap.
 2. (v)hodit dopis do schránky ap.
 3. dát pít, jíst ap.
 4. vydávat, vypouštět vůni ap., stříkat krev ap.
 5. položit, dát na bok
 6. (začít) růst vousy, břicho ap.
 7. en alg ztratit, (s)trávit čím čas, věnovat čemu celý den ap.
 8. odhadovat, hádat roky, metry ap.
 9. hrát karty ap.
 10. vsadit peníze ap.echar a la loteríavsadit do loterie
 11. hovor.dávat, hrát film v kině ap.
 12. zastrčit zástrčku dveří ap., zaklapnout zámek, zavřít na klíč
 13. dát (si) cigaretu ap., dělat činnost vyjádřenou následujícím výrazemechar la culpa a algnsvalovat vinu na koho, obviňovat kohoechar la siestadát si siestu, zdřímnout si, odpočívat po obědě ap.echar un vistazo a alg(n)podívat se, mrknout na koho/co

Vyskytuje se v

cabo: pomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách kohoechar un cabo a algn

calle: vyhodit na dlažbu koho, dát padáka komu z práceechar a la calle a algn

echar: pokazit, zničit, rozbít věc ap.echar a perder

falta: postrádatechar en falta

humo: zuřitechar humo

mano: pomociechar una mano

margarita: házet perly svinímechar margaritas a los puercos

menos: (a) alg(n) postrádat koho/co, být smutno po kom/čemechar de menos

mundo: rodit, přivést na svět dítěechar al mundo

resto: vydat ze sebe všechno, para alg udělat všechno pro coechar el resto

ancla: spustit kotvyechar anclas

brote: rašit, vyhánět pupeny, obrážetechar brotes

cabezada: dát si dvacet, zdřímnout sihovor. echar una cabezada

carta: vykládat karty, věštit z karetechar las cartas

chispa: jiskřit, probíjet zásuvka ap.echar chispas

cierre: zavřít obchod odpoledne ap.echar el cierre

cimiento: položit základyechar/poner los cimientos

correr: rozběhnout seechar(se) a correr

culpa: shazovat/svalovat vinu za co na kohoechar la culpa de alg a algn

echado: zakloněnýechado atrás

fango: házet špínu na kohoechar fango a algn

flor: skládat komplimentyechar flores

llave: zamknoutechar la llave

piropo: lichotit, skládat poklonyechar piropos

rapapolvo: (řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet kohoechar un (buen) rapapolvo a algn

responso: vynadat komuechar un responso a algn

basura: (vy)hodit (do smetí)echar/tirar a la basura

chisguete: dát si kapku čeho vína ap.echar un chisguete de alg

cuerno: shodit parohyechar los cuernos

gasolina: doplnit benzínechar gasolina

peste: nadávat, láteřit na koho/coechar pestes de alg(n)

reto: vyhrožovatechar retos

vistazo: podívat se zběžně na co, přelétnout (pohledem) codar/echar un vistazo a alg

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

kletba: svolávat kletby na kohoechar maldiciones a algn

náhoda: ponechat náhodědejar a la suerte, echar a cara o cruz

posypat: posypat cukrem coechar azúcar sobre alg, lehce nevar alg

pustit se: pustit se do jídlaempezar/ponerse a comer, přen., hovor. echar un diente

ruka: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

sypat: sypat (zrní) slepicímechar (grano) a las gallinas

vykládat: vykládat komu karty předpovídat z nich budoucnostechar/tirar las cartas a algn

vyložit: vyložit komu karty předpovědět z nich budoucnostechar/tirar las cartas a algn

hodit: hodit dopis do schránkyechar la carta en el buzón

chybět: Chybíš mi.Te echo de menos.

loterie: vsadit do loterieechar a la lotería

padák: dát panáka komudespedir, echar a algn

palivo: doplnit palivoechar combustible, repostar

postrádat: Budeme tě postrádat.Te echaremos de menos.

rozpoutat: rozpoutat hádkuprovocar una riña, hovor. echar a rodar los bolos

růst: růst břicho komu tloustnout ap.crecer la barriga a algn, hovor. tener/echar tripa algn

scházet: Scházíš mi.Te echo de menos.

siesta: dát si siestu zdřímnout si po oběděechar(se) una siesta, dormir la siesta

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Te echo de menos.

svalit: svalit vinu na kohoechar la culpa, inculpar a algn

vyhazov: dostat vyhazovser echado

vyhazovat: vyhazovat z práceechar a la calle

vyhodit: vyhodit na ulici ze zaměstnání, bytu ap.echar a la calle

bedra: vložit na čí bedraechar sobre las espaldas de algn

flinta: házet flintu do žita vzdávat seechar la soga tras el caldero

hrob: mlčet jako hrobechar una losa encima

k, ke, ku: vzít si k srdci cono echar en saco roto alg

kobereček: zavolat na kobereček kohoechar las bulas a algn

krk: hodit koho/co komu na krkechar alg(n) sobre la espalda de algn, endosar (a) alg(n) a algn

mrtvola: jít přes mrtvoly k cíliechar por la calle de en medio

oheň: hrát si/zahrávat si s ohněmjugar con fuego, echar leña al fuego

perla: expr. házet perly svinímechar margaritas/perlas a los cerdos/puercos

pomocný: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

přednáška: udělat komu přednáškudar/echar a algn una charla

síra: dštít oheň a síruechar pestes/maldiciones

sůl: přisypávat sůl do rányechar sal en la herida (abierta)

svině: házet perly svinímechar margaritas a los cerdos

šavle: hovor., expr. hodit šavli zvracetechar (hasta) las entrañas, echar la pota, potar

tlouct: expr. tlouct špačky dřímatdar cabezadas, echar una cabezada

ulice: vyhodit na uliciechar a la calle

uzda: držet na uzdě koho/coechar el freno (a) alg(n), tirar de la rienda

vyrazit si: vyrazit si z kopýtkaechar una cana al aire

agua: (po)křtítechar el agua