Hlavní obsah

cierre

Vyskytuje se v

cal: cerrar a cal y cantoneprodyšně uzavřít

noche: cerrar la nochezapadnout slunce udělat se tma

ojo: en un abrir (y cerrar) de ojosv (oka)mžiku, hned, ve vteřině

pico: cerrar/callar el picozavřít zobák zmlknout

aplauso: aplauso cerrado/salva de aplausosovace

cerrado: cerrado con llavezamčený, zamknutý

cerrar: cerrar con llavezamknout

cierre: cierre centralizadocentrální zamykání auta ap.

circuito: circuito abierto/cerradootevřený/uzavřený obvod

llave: cerrar con llavezamknout

aldaba: cerrar la puerta con la aldabazavřít dveře na zástrčku

grifo: abrir/cerrar el grifopustit/zavřít kohoutek/vodu

juego: cerrar el juegoukončit hru

mollera: ser cerrado/duro de mollerabýt tvrdohlavý

obvod: circuito cerradouzavřený obvod

setmění: después del anochecer, al cerrar la nochepo setmění

uzávěrka: cierre contable, estados financierosúčetní uzávěrka

uzavřený: herméticamente cerradohermeticky/neprodyšně uzavřený

zavírací: hora de cierrezavírací doba

být: Está cerrado.Je zavřeno.

obchod: cerrar un negocio con algnuzavřít obchod s kým

přístup: cerrar el acceso a algznemožnit přístup k čemu

zabouchnout: cerrar el coche con/y dejar las llaves dentrozabouchnout si klíčky v autě

zalepit: cerrar el sobrezalepit obálku

zavřít: Cierra la puerta.Zavři dveře.

zip: chaqueta con cierre de velcrobunda (se zapínáním) na suchý zip

zobák: cerrar el picozavřít zobák

huba: cerrar a algn el picozavřít hubu komu

švec: en un abrir y cerrar de ojosnež bys řekl švec

ústa: no cerrar la boca en todo el díacelý den nezavřít ústa

víčko: cerrarle los ojos a algnzatlačit komu víčka po smrti

zavřený: a cierra ojos, a ojos cerradosse zavřenýma očima bez rozvahy

abrir: en un abrir y cerrar de ojosv mžiku, než bys řekl švec