Hlavní obsah

menos

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. que/de alg(n) méně než kdo/cocada vez menosčím dál méněcuanto menos..., más...čím méně..., tím více...en menos deza méně nežmás o menosvíceméněnada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění
  2. zvlášť, tím méně, spíš než

Vyskytuje se v

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

echar: echar de menos algn (a) alg(n)postrádat kdo koho/co, chybět komu kdo/co

mal: menos malnaštěstí, ještěže (tak)

más: el que más y el que menoskaždý, všichni

más: más o menospřibližně, asi, víceméně

más: ni más ni menospřesně, do písmene

ser: no ser para menosnebýt jen tak být významný

venir: venir a menospohoršit si, zchudnout, přijít na mizinu

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění

ještě: ještě že...menos mal..., a bien que...

méně: mnohem méněmucho menos

méně: více či méněmás o menos

pokud: pokud nea menos que, salvo que

teprve: což teprve, už teprve ne o to ménětanto/aún menos

všechen, všechna, všechno: všeho všudyni más ni menos

znaménko: kladné/záporné znaménkosigno de más/menos

chybět: Chybíš mi.Te echo de menos.

minuta: Za pět minut bude dvanáct.Son las doce menos cinco (minutos).

nejméně: co nejménělo menos posible

nejméně: Tys toho donesl nejméně.Eres el que ha traído menos.

postrádat: Budeme tě postrádat.Te echaremos de menos.

scházet: Scházíš mi.Te echo de menos.

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Te echo de menos.

trochu: aspoň trochupor lo menos un poco

vůbec: a už vůbec ney menos

minus: plus minusmás o menos

plus: plus minus přibližněmás o menos

podružný: být (jen) podružnýser lo de menos

říct: než bys řekl švecen un santiamén, en menos que se reza un Padre Nuestro