Hlavní obsah

menos

Podstatné jméno mužské

Příslovce

  1. que/de alg(n) méně než kdo/cocada vez menosčím dál méněcuanto menos..., más...čím méně..., tím více...en menos deza méně nežmás o menosvíceméněnada menos quene méně než, nic menšího než zdůraznění
  2. zvlášť, tím méně, spíš než

Vyskytuje se v

echar: echar de menos algn (a) alg(n)postrádat kdo koho/co, chybět komu kdo/co

mal: menos malnaštěstí, ještěže (tak)

más: el que más y el que menoskaždý, všichni

menos: a menos quejen pokud/kdyby, ledaže by

ser: no ser para menosnebýt jen tak být významný

venir: venir a menospohoršit si, zchudnout, přijít na mizinu

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

nada: nada menos quene méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůraznění

ještě: menos mal..., a bien que...ještě že...

méně: mucho menosmnohem méně

pokud: a menos que, salvo quepokud ne

teprve: tanto/aún menoscož teprve, už teprve ne o to méně

všechen, všechna, všechno: ni más ni menosvšeho všudy

znaménko: signo de más/menoskladné/záporné znaménko

chybět: Te echo de menos.Chybíš mi.

minuta: Son las doce menos cinco (minutos).Za pět minut bude dvanáct.

nejméně: lo menos posibleco nejméně

postrádat: Te echaremos de menos.Budeme tě postrádat.

scházet: Te echo de menos.Scházíš mi.

stýskat se: Te echo de menos.Stýská se mi po tobě.

trochu: por lo menos un pocoaspoň trochu

vůbec: y menosa už vůbec ne

minus: más o menosplus minus

plus: más o menosplus minus přibližně

podružný: ser lo de menosbýt (jen) podružný

říct: en un santiamén, en menos que se reza un Padre Nuestronež bys řekl švec

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku