Hlavní obsah

mal

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

caer: caer bien/mal a algnbýt/nebýt sympatický komu

ir: ir de mal en peoralg(n) jít z kopce s kým/čím, zhoršovat se kdo/co, být hůř komu/čemu

mal: mal de ojouhranutí, uřknutí

menos: menos mal (que)naštěstí, ještěže tak, ještě že

mirado: bien/mal miradodobře/špatně přijímaný

peor: ir de mal en peorjít od desíti k pěti

piedra: mal de piedrakolika

avenido: mal avenidorozhádaný, nejednotný

encarado: mal encaradovypadající zle/nesympaticky

grado: de mal gradoneochotně, nerad

herido: mal heridotěžce raněný

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

montaña: mal de montañahorská nemoc

oler: oler bien/malvonět/zapáchat

olor: mal olorzápach

acabar: acabar malšpatně skončit

aliento: Tiene mal aliento.Páchne mu z úst.

poner: ponerse malonemocnět

tiempo: Hace buen/mal tiempo.Je hezky/ošklivo.

tarro: estar mal de tarrobýt na palici

cítit: oler a alg, přen., hovor. cantar a alg, páchnout oler mal, vydávat pach despedir olor de algbýt cítit čím

horský: mal de montañahorská nemoc

ještě: menos mal..., a bien que...ještě že...

moč: incontinencia , mal de orinamed. únik moči inkontinence

nálada: estar de buen/mal humor, estar de buenas/malasmít dobrou/špatnou náladu

raněný: mal herido, herido gravementetěžce raněný

scestí: descaminar, llevar por el mal caminopřivést na scestí

skončit: acabar malšpatně skončit osoba ap.

špatně: llevarse mal con algnšpatně vycházet s kým

špatný: mal humor špatná nálada

v, ve: estar de buen/mal humorbýt v dobré/špatné náladě

vychovaný: mal criado, malcriadonevychovaný

být: Estoy mal/bien.Je mi špatně/dobře.

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

jakž: bien que mal, mal que bienjakž takž něco zvládnout ap.

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

nepořádek: estar mal/enfermobýt v nepořádku nemocný

povést se: salir malnepovést se

smrdět: oler mal, přen., expr. oler a tigre/demoniosstrašně smrdět

ujetý: estar mal/tocado de cabezabýt ujetý

vypadat: tener buen/mal aspecto, nemocně ap. - o člověku přen. tener buena/mala caravypadat dobře/špatně

zápach: mal aliento zápach z úst

zle: Está mal de estómago.Je mu zle od žaludku.

znamení: buen/mal agüero , buena/mala señal dobré/špatné znamení

deset: ir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeorjít od desíti k pěti

k, ke, ku: ir de mal en peor, andar de (capa) caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

maják: Está mal de la chimenea.Šplouchá mu na maják.

od, ode: andar/ir de mal en peor/de capa caídajít od desíti k pěti čím dál hůř

pokud: Si mal no me acuerdo.hovor. Pokud mě paměť neklame.

přinášet: ser pájaro de mal agüeropřinášet smůlu

všechen, všechna, všechno: No hay mal que por bien no venga.Všechno zlé je k něčemu dobré.

zahození: no estar (nada) malnebýt k zahození

bien: bien que malnějak, jakž takž zvládnout ap.