Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobde cualquier modojakýmkoli způsobem
  2. ling.způsob(modo) indicativo/subjuntivo/condicional/imperativooznamovací/spojovací/podmiňovací/rozkazovací způsob(modo) infinitivoinfinitiv
  3. způsoby, chovánívětš. v mn. č.buenos modosdobré vychování, zdvořilostmalos modosnevychovanost
  4. uměřenost, míra
  5. výp.režim, mód nastavení ap.

Vyskytuje se v

indicativo: (modo) indicativooznamovací způsob, indikativ

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

imperativo: modo imperativorozkazovací způsob, imperativ

algún: de algún modonějak, jaksi

ningún: de ningún modov žádném případě, nijak

otro: de otro modojinak, jiným způsobem, v opačném případě

artikulace: místo/způsob artikulacepunto /modo de articulación

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

jakýkoli: jakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

míra: s míroucon mesura, con modo

nějak: nějak jinakde otro modo, de otra manera

oznamovací: ling. oznamovací způsob indikativmodo indicativo

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobmodo condicional

příslovce: příslovce času/místa/způsobuadverbio de tiempo/lugar/modo

rozkazovací: rozkazovací způsobmodo imperativo

spojovací: ling. spojovací způsobmodo subjuntivo

tak: tak jako takde todos modos

tak: tak, abyde tal modo/manera que

tak: tak, žede tal modo/manera que

určení: příslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínkycomplemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condición

způsob: jakýmkoli způsobem jakkolide cualquier modo

způsob: na způsob čehoal estilo de alg, al modo de alg

způsob: svým způsobemen cierto modo, a su modo

způsob: tímto způsobemasí, de este modo, de esta manera

způsob: způsob oznamovací/rozkazovací/podmiňovacímodo indicativo/imperativo/condicional

že: tím způsobem/tak, žede tal modo/manera que

životní: životní stylmodo de vida

duch: v tomto duchude este modo, en este son

jinak: jinak řečenodicho de otro modo, o sea

opačný: v opačném případěen caso contrario, de otro modo