Hlavní obsah

jakýkoli, jakýkoliv

Zájmeno

  • cualquierapřed substantivem se krátí na cualquierjakýmkoli způsobemde cualquier modo/manera

Vyskytuje se v

způsob: jakýmkoli způsobem jakkolide cualquier modo

cena: za každou/jakoukoliv cenua cualquier precio

modo: de cualquier modojakýmkoli způsobem