Hlavní obsah

otro

Vyskytuje se v

día: el otro díaonehdy v předchozích dnech

harina: ser harina de otro costalbýt něco (úplně) jiného, být jiná

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

mundo: otro mundoonen svět

tanto: otro tantoto stejné

vez: otra vezjindy, znovu

cosa: otra cosaněco jiného

ese: Esa es otra.To je jiná.

manera: de otra manerajinak, jiným způsobem

momento: de un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzy

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

entre: entre otras cosasmimo jiné

tras: uno tras otrojeden za druhým

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

každý: každý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos días

mezi: mezi jinýmentre otras cosas

mimo: (a) mimo jinéy además, y aparte, y entre otras cosas

nějak: nějak jinakde otro modo, de otra manera

někam: někam jinama otra parte, a otro lugar

někde: někde jindeen otra parte, en otro lugar

někdo: někdo jinýotra persona, otro hombre

některý: některý jinýalgún otro

některý: někteří ... někteříalgunos ... otros

nikde: nikde jindeen ningún otro sitio

nikudy: nikudy jinudypor ninguna otra parte

po: jeden po druhémuno tras otro

tolik: ještě jednou tolik čehootro tanto de alg

vybraná: nemít na vybranouno tener otra alternativa

způsob: jiným způsobem jinakde otra manera

další: další dennásledující al día siguiente, jiný el otro día

den: ob dencada dos días, un día sí y otro no/un día no

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?¿Me da otro café?

extrém: jít z extrému do extrémupasar de un extremo a otro

jeden, jedna, jedno: jeden za druhýmuno tras otro

jednak: jednak - jednak za prvé - za druhépor una parte - por otra parte

jinak: jinak řečenodicho de otro modo, o sea

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.

jiný: něco jinéhootra cosa

jiný: někdo jinýalgún otro, otra persona

jiný: jiným způsobemde otra manera

někdy: někdy jindyotra vez, otro día, en otra ocasión

někdy: někdy na shledanouhasta la otra, hasta otro día

nelze: Nelze jinak.No hay otro remedio.

ob: ob dencada dos días, un día sí y otro no

opačný: v opačném případěen caso contrario, de otro modo

oprávnění: oprávnění zastupovat druhou osobuautorización para representar a otra persona

přestoupit: přestoupit na jiný vlaktransbordar a otro tren

volba: nemít jinou volbuno tener otra opción/alternativa

výběr: nemít na výběrno tener otra opción/alternativa

za: jeden za druhým jít ap.uno tras otro

zvolit: zvolit jiný směrtomar otro rumbo

druhý: na druhou stranupor otro lado

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

kafe: To je jiné kafe.Eso ya es otro cantar.

kapitola: To je jiná kapitola. něco jinéhoEs otro capítulo.

onen: onen svět posmrtný světel otro mundo, hovor. el otro barrio

onen: odejít na onen svět zemřítirse (al otro mundo)

písnička: To je jiná písnička. něco jinéhoEso es otro cantar.

poslat: poslat na onen světmandar al otro mundo

soudek: a teď z jiného soudkuy ahora otro tema

strana: na jedné straně..., na druhé straně...por un lado..., por otro lado...

svět: jít světa krajir al otro extremo del mundo

svět: sprovodit ze světa, poslat na onen svět zabítmandar al otro mundo

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.entrar a algn por un oído y salir por el otro