Hlavní obsah

otro

Vyskytuje se v

harina: ser harina de otro costalbýt něco (úplně) jiného, být jiná

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

otro: algún que otroněkolik málo

tanto: otro tantoto stejné

vez: otra vezjindy, znovu

cosa: otra cosaněco jiného

ese: Esa es otra.To je jiná.

manera: de otra manerajinak, jiným způsobem

momento: de un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzy

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

entre: entre otras cosasmimo jiné

tras: uno tras otrojeden za druhým

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

či: de un modo u otro, hovor. así o asá, así que asáať tak, či tak

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

mezi: entre otras cosasmezi jiným

mimo: y además, y aparte, y entre otras cosas(a) mimo jiné

nějak: de otro modo, de otra maneranějak jinak

někam: a otra parte, a otro lugarněkam jinam

někde: en otra parte, en otro lugarněkde jinde

někdo: otra persona, otro hombreněkdo jiný

některý: algún otroněkterý jiný

nikde: en ningún otro sitionikde jinde

nikudy: por ninguna otra partenikudy jinudy

po: uno tras otrojeden po druhém

tolik: otro tanto de algještě jednou tolik čeho

vybraná: no tener otra alternativanemít na vybranou

způsob: de otra manerajiným způsobem jinak

další: následující al día siguiente, jiný el otro díadalší den

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

dostat: ¿Me da otro café?Mohu dostat ještě jednu kávu?

extrém: pasar de un extremo a otrojít z extrému do extrému

jeden, jedna, jedno: uno tras otrojeden za druhým

jednak: por una parte - por otra partejednak - jednak za prvé - za druhé

jinak: dicho de otro modo, o seajinak řečeno

jindy: Vendré otro día.Přijdu jindy.

jiný: otra cosaněco jiného

někdy: otra vez, otro día, en otra ocasiónněkdy jindy

nelze: No hay otro remedio.Nelze jinak.

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

opačný: en caso contrario, de otro modov opačném případě

oprávnění: autorización para representar a otra personaoprávnění zastupovat druhou osobu

přestoupit: transbordar a otro trenpřestoupit na jiný vlak

volba: no tener otra opción/alternativanemít jinou volbu

výběr: no tener otra opción/alternativanemít na výběr

za: uno tras otrojeden za druhým jít ap.

zvolit: tomar otro rumbozvolit jiný směr

druhý: por otro ladona druhou stranu

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

kafe: Eso ya es otro cantar.To je jiné kafe.

kapitola: Es otro capítulo.To je jiná kapitola. něco jiného

onen: el otro mundo, hovor. el otro barrioonen svět posmrtný svět

písnička: Eso es otro cantar.To je jiná písnička. něco jiného

poslat: mandar al otro mundoposlat na onen svět

soudek: y ahora otro temaa teď z jiného soudku

strana: por un lado..., por otro lado...na jedné straně..., na druhé straně...

svět: ir al otro extremo del mundojít světa kraj

tam: entrar a algn por un oído y salir por el otropouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.

día: el otro díaonehdy v předchozích dnech