Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) entremezi námientre nosotros, hovor. inter nosproklouznout mezi prstyescurrirse entre los dedos
  2. (vyj. zařazení někam) entremezi jinýmentre otras cosas
  3. (vyjadřuje rozdělení) entre
  4. (vyjadřuje přibližné určení) entre
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) entremezi čtyřma očima beze svědkůde persona a persona, en privado(být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegosmezi životem a smrtíentre la vida y la muerte

Vyskytuje se v

mezi: mezi námientre nosotros, hovor. inter nos

pevnost: tech. mez pevnostilímite de rotura

překračovat: překračovat mezedesmedirse, extralimitarse, přen. pasar(se) de la raya, propasar el límite

překročit: přen. překročit mezextralimitarse en alg, pasar(se) de la raya, propasarse, propasar el límite

mezera: mezera mezi slovyespacio entre las palabras

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi...?¿Qué diferencia hay entre...?, ¿Cuál es la diferencia entre...?

ulička: ulička mezi sedadlypasillo entre los asientos

hloupost: Lidská hloupost nezná mezí.La estupidez humana no tiene límites.

král: Mezi slepými jednooký králem.En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

oko: mezi čtyřma očimacara a cara

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimahablar en privado, hablar cara a cara

slepý: Mezi slepými je jednooký králem.En tierra de ciegos el tuerto es rey.

stěna: zavřít se mezi čtyřmi stěnamiencerrarse entre cuatro paredes

vykázat: vykázat do patřičných mezíponer en su sitio

země: mezi nebem a zemíentre el cielo y la tierra

caer: (u)pustit, přen. utrousit mezi řečídejar caer

nosotros: mezi námientre nosotros

línea: číst mezi řádkyleer entre líneas

pared: mezi čtyřmi stěnami zavřený doma ap.entre cuatro paredes

tierra: Mezi slepými jednooký králem.En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

mez: mezeomezení prostoru límites , lindes