Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) entremezi námientre nosotros, hovor. inter nosproklouznout mezi prstyescurrirse entre los dedos
  2. (vyj. zařazení někam) entremezi jinýmentre otras cosas
  3. (vyjadřuje rozdělení) entre
  4. (vyjadřuje přibližné určení) entre
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) entremezi čtyřma očima beze svědkůde persona a persona, en privado(být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegosmezi životem a smrtíentre la vida y la muerte

Vyskytuje se v

mez: mezeomezení prostoru límites , lindes

mez: tech. mez pružnosti/pevnosti/průtažnostilímite de elasticidad/rotura/estiraje

pevnost: tech. mez pevnostilímite de rotura

překračovat: překračovat mezedesmedirse, extralimitarse, přen. pasar(se) de la raya, propasar el límite

překročit: přen. překročit mezextralimitarse en alg, pasar(se) de la raya

mezera: mezera mezi slovyespacio entre las palabras

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi...?¿Qué diferencia hay entre...?, ¿Cuál es la diferencia entre...?

ulička: ulička mezi sedadlypasillo entre los asientos

hloupost: Lidská hloupost nezná mezí.La estupidez humana no tiene límites.

král: Mezi slepými jednooký králem.En tierra de ciegos, el tuerto es rey.

mez: Všechno má své meze.Todo tiene sus límites.

oko: mezi čtyřma očimacara a cara

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimahablar en privado, hablar cara a cara

slepý: Mezi slepými je jednooký králem.En tierra de ciegos el tuerto es rey.

stěna: zavřít se mezi čtyřmi stěnamiencerrarse entre cuatro paredes

vykázat: vykázat do patřičných mezíponer en su sitio

země: mezi nebem a zemíentre el cielo y la tierra

caer: dejar caer(u)pustit, přen. utrousit mezi řečí

nosotros: entre nosotrosmezi námi

línea: leer entre líneasčíst mezi řádky

pared: entre cuatro paredesmezi čtyřmi stěnami zavřený doma ap.

tierra: En tierra de ciegos, el tuerto es rey.Mezi slepými jednooký králem.