Hlavní obsah

jindy

Vyskytuje se v

někdy: někdy jindyotra vez, otro día, en otra ocasión

jindy: Přijdu jindy.Vendré otro día.