Hlavní obsah

otro

Vyskytuje se v

harina: ser harina de otro costalbýt něco (úplně) jiného, být jiná

jueves: no ser nada del otro juevesnebýt nic divného, být normální

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

mundo: no ser nada del otro mundonebýt nic extra

otro: algún que otroněkolik málo

tanto: otro tantoto stejné

vez: otra vezjindy, znovu

cosa: otra cosaněco jiného

ese: Esa es otra.To je jiná.

manera: de otra manerajinak, jiným způsobem

momento: de un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzy

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

entre: entre otras cosasmimo jiné

tras: uno tras otrojeden za druhým

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

día: el otro díaonehdy v předchozích dnech