Hlavní obsah

momento

Podstatné jméno mužské

  1. okamžik, moment, chvíle(a) cada momentokaždou chvíli častoAmeE a momentosrychle, hned zasAmeE a último momentona poslední chvílial momentohned, okamžitěde momentoprávě teď, momentálněde un momento a/para otrokaždou chvíli/chvilku brzyen el momentoza chvilku, ve chvilce, hneden el momento justo/oportunove správnou chvílien el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čekáen un momentoza okamžikhace un momentopřed chvilkoumomento clave/crítico/crucialklíčový/rozhodující okamžik
  2. období, doba
  3. přítomnost, současnost
  4. význam, váha, důležitost

Vyskytuje se v

adecuado: en el momento adecuadove vhodném okamžiku

adiós: momento del adióschvíle loučení

doba: desde/hasta ese momentood/do té doby

chvíle: desde este momentood této chvíle

chvilka: (a) cada momentokaždou chvilku často

počkat: ¡Un momento!Počkat! varování, výhrůžka

pravý: llegar en el momento oportunopřijít v pravý čas

první: en el primer momentov první chvíli

rozhodující: momento críticorozhodující okamžik

setrvačnost: momento de inerciafyz. moment setrvačnosti

do: hasta el último momentoaž do posledního okamžiku

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

okamžik: Un momento, por favor.Okamžik, prosím.

rušit: ¿Tienes un momento?, ¿Puedo?Neruším (tě)?

zatím: Por ahora, bien., De momento, bien.Zatím dobrý.

bojovat: luchar hasta el último momento/finalbojovat do posledního dechu

dvanáct: en el último momentoza pět minut dvanáct

minuta: en el último momento, en la última horaza pět minut dvanáct na poslední chvíli

momento: (a) cada momentokaždou chvíli často