Hlavní obsah

manera

Podstatné jméno ženské

  1. způsob provedení ap.a manera de algna způsob čehode cualquier manerajakkolide la misma manerastejněde ninguna manerav žádném případěde otra manerajinak, jiným způsobem
  2. maneras způsoby, mravy, vystupování

Vyskytuje se v

imprevisto: de manera imprevistaneočekávaně, nečekaně

ale: pero de igual manera, sin embargoale stejně/přesto

jakýkoli: de cualquier modo/manerajakýmkoli způsobem

nějak: de otro modo, de otra maneranějak jinak

ohled: en cierta manera, en cierto aspecto/sentidov jistém ohledu

podle: en/según mi opinión, a mi manera de verpodle mého názoru

tak: de tal modo/manera quetak, aby

způsob: de otra manerajiným způsobem jinak

že: de tal modo/manera quetím způsobem/tak, že

jiný: de otra manerajiným způsobem

názor: según mi opinión, a mi entender, a mi manera de verpodle mého názoru

žádný: de ninguna manera, bajo ningún pretextov žádném případě

řeč: No hay manera de hablar con él.Není s ním kloudná řeč.

manera: a manera de algna způsob čeho