Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takovým způsobem) así, de este/tal modo, de esta/esa/tal maneraa tak dáleetcéteratak jako takde todos modostak, abyde tal modo/manera quetak, žede tal modo/manera quetaké takde la misma maneraTak jest., Tak je to.Así es.Tak dobrá!¡Está bien!
  2. tak - jak (takovým způsobem - jako) así (...) comoJak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.(tak) jak... tak(tal) como... así
  3. (vyjadření míry) tan(tolik) tantotak... jakotan... comoBuďte tak laskav...Haga el favor (de)...
  4. (asi, skoro) unos, más o menos

Částice

  1. (uvedení výpovědi) bueno(nuže) pues(tudíž) entonces
  2. (jen) tanKdyby tak...!¡Si tan solo...!

Vyskytuje se v

no: no (tak)vybídnutí venga, anda

tak: tak - jaktakovým způsobem - jako así (...) como

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

dlouho: tak dlouho až...hasta que...

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jako: tak jakoasí como

tedy: tak tedyahora bien, pues bien

zatím: Tak zatím!¡Hasta ahora!

zvaný: tak zvanýel llamado

že: tím způsobem/tak, žede tal modo/manera que

baštit: Tak to ti nebaštím.Eso no te lo trago.

dál: a tak dáleetcétera, hovor. y demás

honem: (Tak) Honem!¡Rápido!, ¡Venga!, ¡Vamos!, ¡Anda ya!

jo: Tak jo.platí Vale.

moct: Může být tak deset hodin.Serán las diez.

nechat: Nech to tak.Déjalo así.

očekávaný: Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.Llegó el momento tanto tiempo esperado.

přesně: Přesně tak!¡Exactamente!, ¡Así es!

natáhnout se: natáhnout se jak široký, tak dlouhýcaer redondo, medir el suelo

scházet: expr. To nám tak ještě scházelo.Éramos pocos y parió la abuela., Es lo que nos faltaba.

široký: natáhnout se jak dlouhý tak širokýcaer redondo

bondad: Buďte tak laskav a...Tenga la bondad de...

casi: (jen) tak takcasi casi

como: tak jakoasí como

cual: (přesně) tak jak o způsobutal cual

cuanto: ani ne tak..., jako..., spíše..., než...no tanto..., cuanto...

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

eso: ani takni (aun) con eso

merced: být tak laskav a... pomoci ap.hacer la merced de alg

talmente: jakoby, tak jako, stejně jakotalmente como

tampoco: Já taky ne.Yo tampoco.

escrito: být souzeno/tak psáno osudemhovor. estar escrito

sucesivamente: a tak dáley así sucesivamente