Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (způsob) ¿cómo?(míra) ¿cuánto?Jak se jmenuješ?¿Cómo te llamas?Jak dlouho?¿Cuánto tiempo?Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?Jak často?¿Con qué frecuencia?Jak mnoho?¿Cuánto?
  2. (řečnická otázka) ¿cómo?
  3. (přirovnání, omezení, způsob)jak ... taktanto ... como, como ... así

Podstatné jméno, rod mužský

  • zvířeyak m, yac m

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) como(v nepřímé otázce) cómojak se zdácomo parecejak dlouhocuánto tiempojak by ne souhlascómo no
  2. hovor.(až, když) cuando, en cuantoJak se vrátím, zavolám ti.En cuanto vuelva, te llamaré.hned jakno bien, como
  3. hovor.(ačkoli, třebaže) aunque, a pesar de
  4. jak - tak (v poměru slučovacím) tanto - como

Vyskytuje se v

jak: v poměru slučovacím tanto - comojak - tak

tak: takovým způsobem - jako así (...) comotak - jak

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

být: sea como sea, en todo casobuď jak buď

dlouho: ¿cuánto tiempo?jak dlouho?

hned: en cuanto, sotvaže apenashned jak

libo: Como quiera/guste.Jak je libo.

slušet: comportarse como es debidochovat se jak se sluší

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

dalece: ¿Hasta qué punto?Jak dalece?

daleko: ¿A qué distancia?Jak daleko?

dařit se: ¿Cómo estás/está?Jak se ti/vám daří?

dlouhý: ¿Cuánto dura la película?Jak je ten film dlouhý?

dostat se: ¿Cómo llego a la plaza?Jak se dostanu na náměstí?

ihned: en cuanto puedaihned jak budu moci

jmenovat se: ¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ?

líbit se: ¿Qué te parece?Jak se ti to líbí?

mít se: ¿Cómo estás?, ¿Qué tal?Jak se máš?

nazývat se: ¿Cómo se llama...?, ¿Cuál es el nombre de...?Jak se nazývá...?

pochodit: ¿Cómo te ha ido?Jak jsi pochodil?

potrvat: ¿Cuánto tiempo durará eso?Jak dlouho to potrvá?

říct: ¿Cómo se dice...?Jak se (to) řekne...?

starý: ¿Qué edad tiene?Jak je starý?

stát se: ¿Cómo ocurrió?Jak se to stalo?

trvat: ¿Cuánto dura el vuelo?Jak dlouho trvá let?

vést se: ¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?Jak se vám vede?

vhodný: Haz lo que consideres oportuno.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vidět: Por lo visto...Jak je vidět,...

vy: ¿Cómo puedo ayudarle?Jak vám mohu pomoci?

vypadat: ¿Cómo es?Jak vypadá?

vysvětlit: No sabía cómo explicárselo.Nevěděl, jak si to vysvětlit.

zdržet se: ¿Cuánto tiempo te quedas?Jak dlouho se zdržíš?

zvědavý: Tengo curiosidad por saber cómo acabará.To jsem zvědav, jak to dopadne.

blecha: como un niño con zapatos nuevosšťastný jak blecha

facka: ser pan comidobýt lehký jak facka

chudý: ser pobre como una ratabýt chudý jak kostelní myš

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý

rampouch: estar hecho un carámbanobýt zmrzlý jak rampouch

skákat: bailar al compás que le tocanskákat, jak někdo píská

spát: dormir como un lirónspát jak dudek

široký: caer redondonatáhnout se jak dlouhý tak široký

tancovat: bailar al son que tocantancovat, jak jiní pískají

tank: Esto es una leonera.vulg. Je tu bordel jak v tanku.

utržený: ser bala perdidaexpr. být jak utržený z řetězu

vyšitý: quedar que ni pintadobýt jak vyšitý přesný

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

cual: tal cual(přesně) tak jak o způsobu

cuánto: ¿cada cuánto?jak často?

mamado: estar mamadobýt lehký jak facka

amanecer: ¿Cómo amaneciste hoy?Jak se dnes po ránu cítíš?, Jak ses dneska vyspal?

calzar: ¿Qué número calzas?Jak velkou máš nohu?

cómo: ¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?

estar: ¿Cómo estás/está usted?Jak se máš/máte?

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

llamar: ¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ?

mandar: como mandan los cánonesjak zákon káže podle pravidel

retorcer: retorcer el pescuezo a algnzakroutit krkem komu, přetrhnout jak hada koho