Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) decirJak se (to) řekne...?¿Cómo se dice...?Abych řekl pravdu...A decir verdad...
  2. přen.(jinak než řečí) decir
  3. (vyjádřit se) decir(názor ap.) expresar(myslet si) pensarCo tím chceš říct?¿Qué quieres decir con eso?Co tomu říkáš?¿Qué te parece?
  4. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) dime, decidme
  5. (poručit) decir, mandar
  6. (vyzradit) decir(vyzradit) revelar

Vyskytuje se v

lépe: mejor dicholépe řečeno

obrazně: simbólicamente dichoobrazně řečeno

pravda: a decir verdadpo pravdě řečeno

aby: A/Para decir verdad...Abych řekl pravdu,...

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

chápat: No comprendo qué es lo que quieres decirme.Nechápu, co mi tím chceš říct.

: Me lo ha dicho.Řekl mi to.

jinak: dicho de otro modo, o seajinak řečeno

kdyby: Si lo supiera, te lo diría.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.

když: Cuando la encontró, se lo dijo.Když ji potkal, řekl jí to.

krátce: en pocas palabraskrátce řečeno

ona: No les diré nada.Nic jim neřeknu.

sám: Tú mismo lo has dicho.Ty sám jsi to řekl.

stačit: Basta con decir que ...Stačí říct, že ...

svůj, svá, své, svoje: Dime tu opinión.Řekni mi svůj názor.

tak: (Tal) como dijo, así fue.Jak řekl, tak to bylo.

upřímně: sinceramente, a decir verdadupřímně řečeno

vy: No os lo ha dicho.Neřekl vám to.

závěr: Para concluir quiero decir...Na závěr chci říci...

názor: decir de boca llena su opinión a algnříct komu od plic svůj názor

obal: decir sin rodeosříct bez obalu

plíce: decir a boca llenaříci od plic otevřeně

plný: decir alg a boca llenaříci co na plnou pusu otevřeně

rovina: decir claro/sin rodeosříci na rovinu

švec: en un abrir y cerrar de ojosnež bys řekl švec

těžce: Ya veremos.Těžko říct.

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

claro: dejar clarozcela jasně říct/dát najevo/vyjádřit

mejor: mejor dicholépe řečeno

propiamente: propiamente dichopopravdě řečeno, přesně vzato

a: A decir verdad...Abych řekl pravdu,...

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

říct: pobídka k potvrzení dime, decidmeřekni, řekněte