Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) decirJak se (to) řekne...?¿Cómo se dice...?Abych řekl pravdu...A decir verdad...
  2. přen.(jinak než řečí) decir
  3. (vyjádřit se) decir(názor ap.) expresar(myslet si) pensarCo tím chceš říct?¿Qué quieres decir con eso?Co tomu říkáš?¿Qué te parece?
  4. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) dime, decidme
  5. (poručit) decir, mandar
  6. (vyzradit) decir(vyzradit) revelar

Vyskytuje se v

lépe: lépe řečenomejor dicho

obrazně: obrazně řečenosimbólicamente dicho

pravda: po pravdě řečenoa decir verdad

aby: Abych řekl pravdu,...A/Para decir verdad...

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

: Řekl mi to.Me lo ha dicho.

jinak: jinak řečenodicho de otro modo, o sea

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

když: Když ji potkal, řekl jí to.Cuando la encontró, se lo dijo.

krátce: krátce řečenoen pocas palabras

ona: Nic jim neřeknu.No les diré nada.

sám: Ty sám jsi to řekl.Tú mismo lo has dicho.

stačit: Stačí říct, že ...Basta con decir que ...

svůj, svá, své, svoje: Řekni mi svůj názor.Dime tu opinión.

tak: Jak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.

upřímně: upřímně řečenosinceramente, a decir verdad

vy: Neřekl vám to.No os lo ha dicho.

závěr: Na závěr chci říci...Para concluir quiero decir...

názor: říct komu od plic svůj názordecir de boca llena su opinión a algn

obal: říct bez obaludecir sin rodeos

plíce: říci od plic otevřenědecir a boca llena

plný: říci co na plnou pusu otevřenědecir alg a boca llena

rovina: říci na rovinudecir claro/sin rodeos

švec: než bys řekl švecen un abrir y cerrar de ojos

těžce: Těžko říct.Ya veremos.