Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

bombardér: těžký bombardérbombardero pesado

hřích: těžký/lehký hříchpecado grave/venial

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria ligera/pesada

raněný: těžce raněnýmal herido, herido gravemente

těžký: voj. těžké dělostřelectvoartillería pesada

tíže: zemská tížegravedad terrestre

kavalerie: těžká kavaleriecaballería pesada

nemoc: lehká/těžká nemocenfermedad leve/grave

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýdifícil/fácil de resolver/solucionar

stravitelný: těžko stravitelný, nestravitelnýindigesto

conciencia: špatné/těžké svědomícargo de conciencia

crudo: mít to těžkétenerlo crudo

grave: těžká nemocenfermedad grave

herido: těžce raněnýmal herido

malo: těžký životmala vida

pena: horko těžko, jen stěží, jen sotvaa duras penas

palo: být těžký pro kohodar palo a algn

těžce: círk. těžce zhřešitpecar gravemente