Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

bombardér: těžký bombardérbombardero pesado

hřích: těžký/lehký hříchpecado grave/venial

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria ligera/pesada

raněný: těžce raněnýmal herido, herido gravemente

těžký: voj. těžké dělostřelectvoartillería pesada

těžký: ekon. těžký průmyslindustria pesada

těžký: těžké strojírenství(industria de) maquinaria pesada

těžký: náb. těžký hříchpecado grave

tíže: zemská tížegravedad terrestre

kavalerie: těžká kavaleriecaballería pesada

nemoc: lehká/těžká nemocenfermedad leve/grave

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýdifícil/fácil de resolver/solucionar

stravitelný: těžko stravitelný, nestravitelnýindigesto

těžký: těžké jídlocomida pesada

těžký: těžký jako olovomás pesado que el plomo, plúmbeo

těžký: mít těžká víčkatener sueño

těžký: mít těžké nohy unavené, bolavétener piernas pesadas

těžký: vydělávat těžké penízeganar mucha pasta

těžký: Každý začátek je těžký.Todos los principios son difíciles.

conciencia: cargo de concienciašpatné/těžké svědomí

crudo: tenerlo crudomít to těžké

grave: enfermedad gravetěžká nemoc

grave: náb. pecado gravetěžký hřích

herido: mal heridotěžce raněný

malo: mala vidatěžký život

pena: a duras penashorko těžko, jen stěží, jen sotva

palo: dar palo a algnbýt těžký pro koho