Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (choroba) enfermedad fdětské nemocienfermedades f pl infantileslehká/těžká nemocenfermedad f leve/gravenakažlivá nemocenfermedad f contagiosanevyléčitelná/smrtelná nemocenfermedad f incurable/mortalpsychická nemocenfermedad f psíquicapřen. nemoc z povoláníenfermedad f profesionalmořská nemocmareo mpohlavně přenosná nemocenfermedad f de transmisión sexual
  2. (špatná vlastnost) vicio m, defecto m

Vyskytuje se v

vystát: nemoci snést koho/co no (poder) soportar (a) alg(n), no poder con alg(n)nemoci vystát

duševní: enfermedad mentalduševní choroba/nemoc

horský: mal de montañahorská nemoc

infekční: enfermedad infecciosainfekční nemoc

kulminace: culminación de la enfermedadmed. kulminace nemoci

mořský: mareo , mareamiento mořská nemoc

nakažlivý: enfermedad contagiosanakažlivá nemoc

pásmový: desfase horariopásmová nemoc

povolání: enfermedad profesionalnemoc z povolání

rovnat se: no alcanzar (a) alg(n), no poder competir con alg(n)nemoci se rovnat komu/čemu

smrtelný: enfermedad mortalsmrtelná nemoc

výškový: enfermedad de alturamed. výšková nemoc

zaječí: fiebre de los conejosvet. zaječí nemoc tularémie

ženský: enfermedades femeninas/ginecológicasženské nemoci

smířit se: no ser capaz de aceptar, přen., expr. no poder tragar algnemoci se smířit s čím

snést: no poder aguantar (más)nemoci už dále snést

spát: no poder dormir, přen. no pegar ojonemoci spát

zavřít: Cerrado por enfermedad.Pro nemoc zavřeno.

známka: síntomas de la enfermedadznámky nemoci

espongiforme: vet. encefalopatía espongiforme bovinabovinní spongiformní encefalopatie, BSE, lid. nemoc šílených krav

grave: enfermedad gravetěžká nemoc

montaña: mal de montañahorská nemoc

mortal: enfermedad mortalsmrtelná nemoc

psíquico: enfermedad psíquicapsychická nemoc

venéreo: enfermedad venéreapohlavní nemoc

enfermedad: enfermedad contagiosanakažlivá nemoc

impaciente: estar impaciente por algnemoci se dočkat čeho

nemoc: mareo mořská nemoc