Hlavní obsah

Zájmeno

  • yoMě to nevadí.A mí no me importa.Řekl mi to.Me lo ha dicho.beze měsin míse mnouconmigo

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

divný: Me extraña que..., Me parece raro que...Je mi divné, že...

chtít se: Tengo que ir al baño.Chce se mi na záchod.

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

klamat: Si la memoria no me falla.Pokud mě paměť neklame.

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

rvát: Eso me parte el alma.To mi rve srdce.

s, se: conmigose mnou

sám: por mí mismo, yo mismojá sám bez pomoci ap.

těšit: Encantado/Encantada., Mucho gusto.Těší mě. při seznamování

vědět: ¡Qué sé yo!Copak já vím!

aby: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

ani: Ni (siquiera) me llamó.Ani mi nezavolal.

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

bavit: Ya no me divierte.Už mě to nebaví.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

brnět: Siento hormigueos en la pierna.Brní mě noha.

břicho: Me duele el vientre.Bolí mě břicho.

být: Yo soy ...Já jsem ...

dařit se: Estoy bien.Daří se mi dobře.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

dobře: No me siento bien.Není mi dobře.

dohnat: Me hizo llorar.Dohnal mě k slzám.

drásat: Eso me pone los nervios de punta.To mi drásat nervy.

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

hádat: Déjame adivinar.Nech mě hádat.

hanba: Me da vergüenza.Je mi hanba.

hláskovat: ¿Me lo puede deletrear?Můžete mi to hláskovat?

hlava: Me duele la cabeza.Bolí mě hlava.

hnusit se: Me da asco.Hnusí se mi to.

horko: Tengo calor.Je mi horko.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

chápat: No comprendo qué es lo que quieres decirme.Nechápu, co mi tím chceš říct.

chladno: Tengo frío.Je mi chladno.

chybět: Te echo de menos.Chybíš mi.

jedno: Me da igual., Me es lo mismo.Je mi to jedno.

když: Si me invita, iré con mucho gusto.Když mě pozve, ráda půjdu.

klepnout: ¡Me va a dar algo!expr. Mě z toho klepne!

krk: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

kromě: excepto yokromě mě

laskavost: Hágame el favor de...Prokažte mi laskavost...

lechtat: Me hace cosquillas., Me cosquillea.Lechtá (mě) to.

lhát: ¡No me mientas!Nelži mi!

líbit se: Eso (no) me gusta.To se mi (ne)líbí.

líto: Me daba pena.Bylo mi ho líto.

malý: La camiseta me queda pequeña.Ta košile je mi malá.

místo: Yo en tu lugar...Já na tvém místě...

mladší: Es tres años menor que yo.Je o tři roky mladší než já.

moc: Me gusta mucho.Moc se mi líbí.

moct: ¿Me podría ayudar?Mohl byste mi pomoci?

motat se: Me mareo., La cabeza me da vueltas.Motá se mi hlava.

mrzet: Siento que ...Mrzí mě, že ...

nalít: Me sirvió una taza de café.Nalila mi šálek kávy.

namluvit: Me hizo creer que era soltero.Namluvil mi, že je svobodný.

nanic: No me siento bien., Me siento mal.Je mi nanic.

napadat: No se me ocurre nada.Nic mě nenapadá.

následovat: vykání ¡Sígame!, tykání mn.č. ¡Seguidme!Následujte mne!

natočit: La peluquera me moldeó el pelo.Kadeřnice mi natočila vlasy.

něco: ¿Me haces un favor?Uděláš pro mě něco?

nechat: Déjamelo a mí.Nech mi to.

nést: Ya no me soportan las piernas.Nohy už mne nenesou.

nevadit: No me molesta.Nevadí mi to.

nevolno: Estoy mareado., na zvracení Tengo náuseas.Je mi nevolno.

odvézt: ¿Me llevarás al aeropuerto?Odvezeš mě na letiště?

ohlížet se: No me hagas caso.Na mne se neohlížej.

omluvit: ¡Perdón!, ¡Disculpe!Omluvte mne!

oplatit: hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.Příště mi to oplatíš.

opravit: Corríjanme si me equivoco.Opravte mě, pokud se mýlím.

ošklivit se: Me da asco.Oškliví se mi to.

ozvat se: ¡Llámame!Ozvi se mi!

podat: ¿Me pasa la sal, por favor?Podal byste mi sůl, prosím?

pokoj: ¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!Nech mě na pokoji!

pomodlit se: Reza por mí.Pomodli se za mě.

potěšení: Será un placer para mí.Bude mi potěšením.

povědomý: (Eso) Me suena.Je mi to povědomé.

pozdravovat: Dale recuerdos de mi parte.Pozdravuj ho ode mne.

poznat: No me ha reconocido.Nepoznal mne.

před, přede: Llámame antes de las ocho.Zavolej mi před osmou.

představit: Me ha presentado a su marido.Představila mi svého manžela.

představit se: Permítanme que me presente.Dovolte mi, abych se představil.

přepojit: ¿Me puede pasar a...?Můžete mě přepojit na...?

připadat: Me parece que ...Připadá mi, že ...

připomínat: Me suena.Něco mi to připomíná.

přivézt: ¿Qué me has traído?Cos mi přivezl?

půjčit: ¿Me dejas tu coche?Půjčíš mi své auto?

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

encantado: Encantado.Těší mě. při představování

gusto: Mucho gusto.Těší mě. při představování

lo: No lo sé.Já nevím.

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

agradar: Me agrada que...Těší mě, že...

alegrar: Me alegra mucho que...Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...

apurar: ¡No me apures!Nespěchej na mě!

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

calor: Tengo calor.Je mi teplo.

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

entre: entre tú y yoty a já společně

explicar: ¿Me explico?Rozumíte mi?

frío: Tengo frío.Je mi zima.

garganta: Me duele la garganta.Bolí mě v krku.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

infrascrito: Yo, el infrascrito...Já, níže podepsaný...

mareo: Me dan mareos.Točí se mi hlava.

: de míode mne

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

perder: He perdido el tren.Ujel mi vlak.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

sentir: Lo siento.Je mi to líto.

tampoco: Yo tampoco.Já taky ne.

yo: yo que túbýt tebou, (já) na tvém místě

: sin míbeze mě