Hlavní obsah

dobře

Vyskytuje se v

den: ¡Buenos días!Dobrý den!

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

hitparáda: los top tenhitparáda nejlepších deseti

chuť: ¡Que aproveche!, ¡Buen provecho!Dobrou chuť!

jméno: caer en descréditoztratit dobré jméno

kšeft: momio dobrý kšeft výnosný

lépe: mejor dicholépe řečeno

lidé: gente de buena voluntadkniž. lidé dobré vůle

míra: buena medida dobrá míra

naděje: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

nálada: estar de buen/mal humor, estar de buenas/malasmít dobrou/špatnou náladu

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

nejlepší: ¡Felicidades!Všechno nejlepší!

obrátit se: hacerse mejor, mejorarseobrátit se k lepšímu

odpoledne: Buenas tardes.Dobré odpoledne.

po: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

pocit: tener una buena impresión de algmít dobrý pocit z čeho

pověst: tener buena famamít dobrou pověst

rozumět: llevarse bien con algn, přen., hovor. hacer buenas migas con algndobře si rozumět s kým

snést se: llevarse biendobře se snést

tak: ¡Está bien!Tak dobrá!

v, ve: estar de buen/mal humorbýt v dobré/špatné náladě

večer: Buenas tardes.Dobrý večer. pozdrav

všechen, všechna, všechno: ¡Felicidades!Všechno nejlepší!

bavit se: ¡Pasadlo bien!Dobře se bavte!

by: Sería mejor si ...Bylo by lepší, kdyby ...

být: Estoy mal/bien.Je mi špatně/dobře.

cítit se: No me siento bien.Necítím se dobře.

co: cuanto más tanto mejorčím více tím lépe

dařit se: Estoy bien.Daří se mi dobře.

dobře: ¡Pásalo bien!Dobře se bav!

docela: bastante biendocela dobře

dojem: dar buena impresión a algnudělat dobrý dojem na koho

dopadnout: salir bien/maldopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.

dost: bastante biendost dobře

jitro: Buenos días.Dobré jitro.

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

mít se: Estoy bien.Mám se dobře.

mnohem: mucho mejormnohem lépe

mnoho: mucho mejoro mnoho lepší

narozeniny: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší k narozeninám!

než: Es mejor que...Je to lepší než...

nic: Algo es algo.Lepší něco než nic.

noc: Buenas noches.Dobrou noc.

pamatovat (si): Si me acuerdo bien..., Si no me equivoco...Pokud si dobře pamatuji...

paměť: tener buena memoria para algmít dobrou paměť na co

patřit: Pertenece a los mejores ...Patří k nejlepším ...

pochodit: salir biendobře pochodit

pokud: Si las matemáticas no fallan...hovor., žert. Pokud dobře počítám...

pořídit: tener éxito, kdo s čím salir bien alg a algndobře pořídit

přání: los mejores deseospřání všeho nejlepšího

přát: Le deseo lo mejor.Přeji vám vše dobré.

ráno: ¡Buenos días!Dobré ráno!

sluch: oír bien, tener un oído muy finomít dobrý sluch

snášet: Resiste bien el calor.Dobře snáší teplo.

snést: soportar lo bueno y lo malo, přen.,expr. estar a las duras y las madurassnést dobré i zlé

stránka: tomar las cosas por el lado buenobrát věci z lepší stránky

tah: Ha sido una buena jugada.To byl dobrý tah.

ten, ta, to: La mejor.Ta nejlepší.

vést si: Lo haces bien.Vedeš si dobře.

vycházet: estar a bien con algn, hovor. hacer buenas migas con algndobře vycházet s kým

držet: Cruzaré los dedos para que todo salga bien.Budu ti držet palce/pěsti, ať to dobře dopadne.

dřív: Cuanto antes, mejor.Čím dřív, tím líp.

hlad: A buena hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

hrst: Más vale un pájaro en la mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

chválit: El buen paño en el arca se vende.Dobré zboží se chválí samo.

koště: (Toda) Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

kráva: La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.Sousedova kráva lepší mléko dává.

lepší: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

muška: tener buena puntería mít dobrou mušku

dobrý: con buena intención, con buenas intencioness dobrým úmyslem

bien: estar biencítit se/mít se dobře

bueno: hovor. ¡Buenas!Zdravím!, Dobrý den!

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños!Všechno nejlepší!

descrédito: caer en descréditoztratit dobré jméno/dobrou pověst

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

encarado: bien encaradovypadající dobře/sympaticky

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

mejor: nada mejor quenic lepšího než

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

padre: expr. la vida padredobrý život

pera: niño perasynáček z lepší rodiny

augurio: buen auguriodobré znamení

católico: no estar muy católiconecítit se moc dobře

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

estar: Estoy bien.Mám se dobře.

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

muy: muy bienvelmi dobře

precio: a buen precioza dobrou cenu

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

salud: estar bien de saludbýt zdravý, cítit se dobře

escoba: pořek. Escoba nueva barre bien.Nové koště dobře mete.

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

mañana: Mañana será otro día.Zítra bude líp., To bude dobré.

pinta: tener buena pintavypadat dobře