Hlavní obsah

po

Předložka

  1. (později v čase) después deAž po vás. při dávání přednostiUsted primero.Je po všem. je konecSe acabó.jeden po druhém postupněsucesivamentepo časedespués de algún tiempo
  2. (o části)jeden po druhémuno tras otropo dvou ve dvojicíchde dos en dos, a parespo jednomuno por uno
  3. (za kus ap.) a
  4. (po povrchu ap.) en, porpo celém světěen el mundo enteropo obou stranáchpor ambos lados
  5. (určitým způsobem) por, apo dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malaspo kapkách pomalugota a gota
  6. (až) po (vyjádření meze) hasta
  7. (kolikáté) porpo druhé/třetípor segunda/tercera vezpo několikátévarias vecespokaždésiemprepokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que
  8. (během, v průběhu) durante, en el transcurso de
  9. (prostředek uskutečnění)po telefonupor el teléfono
  10. (pokud jde o) en cuanto a, en lo que se refiere a, con respecto deCo je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?Po tom ti nic není.Ése no es asunto tuyo.

Vyskytuje se v

dobré: por las buenas o por las malaspo dobrém nebo po zlém

hmat: a tientaspo hmatu poslepu

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

chodit: andar de puntillaschodit po špičkách

lapat: boquear, funět jadearlapat po dechu

moře: navegación de alturaplavba po širém moři

narozený: póstumonarozený po smrti otce

nebo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém, nebo po zlém

otec: parecerse a su padrebýt po otci

paměť: hacer alg de memoriadělat co po paměti

plavba: navegación de alturaplavba po širém moři

pravda: a decir verdadpo pravdě řečeno

pravice: estar sentado a la derechasedět po pravici po pravé straně

proud: ir río abajo/arribaplout po proudu/proti proudu

přejet: Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.Přejel mi mráz po zádech.

řadit: parearřadit po dvou

setmění: después del anochecer, al cerrar la nochepo setmění

stovka: a centenarespo stovkách

širý: navegación de alturaplavba po širém moři

špička: de puntillasna/po špičkách

tisícovka: a milespo tisícovkách

voda: loción para después de afeitar/del afeitadovoda po holení

zalapat: tomar el aliento, úžasem quedarse sin respiraciónzalapat po dechu

bok: estar al lado de algnpřen. stát komu po boku

být: ¿A ti qué te importa?Co je ti po tom?

čas: después de algún tiempopo čase

čtyři: andar a cuatro patas, andar a gataschodit po čtyřech

dolů: bajar la escalerajít dolů po schodech

matka: apellido maternopříjmení po matce

nahoru: subir la escalerajít po schodech nahoru

naplnit: llenar hasta el borde, arrasarnaplnit po okraj

opalování: crema después del solkrém po opalování

pořádek: por ordenpo pořádku

prdel: Se acabó el cachondeo.A máte po prdeli.

skočit: tirarse de cabezaskočit po hlavě

stýskat se: Te echo de menos.Stýská se mi po tobě.

svůj, svá, své, svoje: Ocúpate de tus cosas.Jdi si po svém.

tázat se: preguntar por la causa de algtázat se po příčině čeho

toulat se: vagar por las calles, callejeartoulat se po ulicích

tucet: por docenaspo tuctech

válka: después de la guerrapo válce

vonět: Huele a rosas.Voní po růžích.

všechen, všechna, všechno: Todo se acabó.A je po všem.

vůbec: ¿Y a mí qué me importa?Co je mi vůbec po tom?

vyběhnout: subir corriendo la escaleravyběhnout po schodech

zamilovaný: estar enamorado hasta los huesosbýt po uši zamilovaný

zdřímnout (si): dormir la siestazdřímnout si po obědě

zvuk: seguir el sonidojít po zvuku

: hartarse/ estar harto de alg(n)mít až po krk koho/čeho

běhat: Sentía escalofríos.Mráz mu běhal po zádech.

déšť: como la mala hierbajako houby po dešti

houba: crecer como setas/hongosrůst jako houby po dešti

kotník: no llegar a algn a la suela del zapatonesahat komu po kotníky

krk: estar harto de alg(n), čeho estar hasta la coronilla de algmít po krk koho/čeho

křížek: llegar a las aceitunaspřen. přijít s křížkem po funuse

led: pisar sobre terreno movedizopohybovat se po tenkém ledě

lopata: poner los puntos sobre las íesvysvětlit co po lopatě velmi jasně

meč: extinguirse por línea paternavymřít po meči

mléko: Aún no ha salido del cascarón.Ještě mu teče mléko po bradě.

očko: mirar de reojo/de soslayo/por el rabillo del ojopozorovat/dívat se po očku

ozbrojený: armado hasta los dientespo zuby ozbrojený

paráda: La fiesta se acabó.Je po parádě. je po všem

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

přeběhnout: Un escalofrío me recorrió el cuerpo/la espalda.Přeběhl mi mráz po zádech.

vymřít: extinguirse la línea masculina/femeninavymřít po meči/přeslici

záda: sentir algn escalofríosběhat komu mráz po zádech

abajo: río abajopo proudu řeky

agua: agua abajopo řece dolů, s proudem, po vodě

apellido: apellido materno/paternopříjmení po matce/otci

cristo: después de Cristopo Kristu, našeho letopočtu

cuatro: a cuatro pataspo čtyřech, na všech čtyřech lézt ap.

después: después de Cristopo Kristu

dormir: dormir la siestavyspávat siestu, zdřímnout si po obědě

fama: de fama mundialsvětově známý, slavný po celém světě

Jesucristo: después de Jesucristo después de JCpo Kristu

marinero: a la marinerapo námořnicku připravený pokrm

materno: apellido maternopříjmení po matce

mundo: en todo el mundopo celém světě

par: a parespo dvojicích, po dvou

pata: a cuatro pataspo čtyřech

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

posterioridad: con posterioridadnásledně, dodatečně, po něčem, později

premeditación: con premeditaciónúmyslně, po zralé úvaze

repelús: dar repelús a algnpřeběhnout mráz po zádech komu, zamrazit koho, mít husí kůži kdo

siesta: dormir/echarse la siestazdřímnout si/odpočinout si po obědě

subir: subir la escaleravyjít po schodech (nahoru)

vida: (de) por vidana/po celý život

a: a la mejicanapo mexicku

po: vyjádření meze hasta(až) po

amanecer: ¿Cómo amaneciste hoy?Jak se dnes po ránu cítíš?, Jak ses dneska vyspal?

bajar: bajar la escalerasejít ze schodů, jít dolů po schodech

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

gira: gira por Europaokružní cesta po Evropě

oler: oler a vainillavonět po vanilce

red: en redpo/na síti, po/na internetu

mirar: mirar de reojo a algndívat se po očku na koho