Hlavní obsah

po

Předložka

  1. (později v čase) después deAž po vás. při dávání přednostiUsted primero.Je po všem. je konecSe acabó.jeden po druhém postupněsucesivamentepo časedespués de algún tiempo
  2. (o části)jeden po druhémuno tras otropo dvou ve dvojicíchde dos en dos, a parespo jednomuno por uno
  3. (za kus ap.) a
  4. (po povrchu ap.) en, porpo celém světěen el mundo enteropo obou stranáchpor ambos lados
  5. (určitým způsobem) por, apo dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malaspo kapkách pomalugota a gota
  6. (až) po (vyjádření meze) hasta
  7. (kolikáté) porpo druhé/třetípor segunda/tercera vezpo několikátévarias vecespokaždésiemprepokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que
  8. (během, v průběhu) durante, en el transcurso de
  9. (prostředek uskutečnění)po telefonupor el teléfono
  10. (pokud jde o) en cuanto a, en lo que se refiere a, con respecto deCo je ti po tom?¿Y a ti qué te importa?Po tom ti nic není.Ése no es asunto tuyo.

Vyskytuje se v

dobré: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

hmat: po hmatu poslepua tientas

huba: dát po hubě/přes hubu komudar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algn

huba: dostat po hubě/přes huburecibir una galleta/un tortazo

chodit: chodit po špičkáchandar de puntillas

lapat: lapat po dechuboquear, funět jadear

moře: plavba po širém mořinavegación de altura

narozený: narozený po smrti otcepóstumo

nebo: po dobrém, nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

otec: být po otciparecerse a su padre

otec: příjmení po otciapellido paterno

paměť: dělat co po pamětihacer alg de memoria

plavba: plavba po širém mořinavegación de altura

pravda: po pravdě řečenoa decir verdad

pravice: sedět po pravici po pravé straněestar sentado a la derecha

proud: plout po proudu/proti prouduir río abajo/arriba

přejet: Přejel mi mráz po zádech.Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.

řadit: řadit po dvouparear

setmění: po setměnídespués del anochecer, al cerrar la noche

stovka: po stovkácha centenares

širý: plavba po širém mořinavegación de altura

špička: na/po špičkáchde puntillas

tisícovka: po tisícovkácha miles

voda: voda po holeníloción para después de afeitar/del afeitado

zalapat: zalapat po dechutomar el aliento, úžasem quedarse sin respiración

bok: přen. stát komu po bokuestar al lado de algn

bok: žít bok po boku s kým dlouho a spokojeněvivir al lado de algn, vivir lado a lado con algn

být: Co je ti po tom?¿A ti qué te importa?

čas: po časedespués de algún tiempo

čtyři: chodit po čtyřechandar a cuatro patas, andar a gatas

dolů: jít dolů po schodechbajar la escalera

matka: příjmení po matceapellido materno

nahoru: jít po schodech nahorusubir la escalera

naplnit: naplnit po okrajllenar hasta el borde, arrasar

opalování: krém po opalovánícrema después del sol

pořádek: po pořádkupor orden

prdel: A máte po prdeli.Se acabó el cachondeo.

skočit: skočit po hlavětirarse de cabeza

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Te echo de menos.

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Ocúpate de tus cosas.

špička: chodit po špičkáchandar de puntillas

tázat se: tázat se po příčině čehopreguntar por la causa de alg

toulat se: toulat se po ulicíchvagar por las calles, callejear

tucet: po tuctechpor docenas

válka: po válcedespués de la guerra

vonět: Voní po růžích.Huele a rosas.

všechen, všechna, všechno: A je po všem.Todo se acabó.

vůbec: Co je mi vůbec po tom?¿Y a mí qué me importa?

vyběhnout: vyběhnout po schodechsubir corriendo la escalera

zamilovaný: být po uši zamilovanýestar enamorado hasta los huesos

zdřímnout (si): zdřímnout si po obědědormir la siesta

zvuk: jít po zvukuseguir el sonido

: mít až po krk koho/čehohartarse/ estar harto de alg(n)

: zamilovaný až po ušienamorado hasta los huesos

běhat: Mráz mu běhal po zádech.Sentía escalofríos.

déšť: jako houby po dešticomo la mala hierba

houba: růst jako houby po dešticrecer como setas/hongos

kotník: nesahat komu po kotníkyno llegar a algn a la suela del zapato

krk: mít po krk koho/čehoestar harto de alg(n), čeho estar hasta la coronilla de alg

křížek: přen. přijít s křížkem po funusellegar a las aceitunas

led: pohybovat se po tenkém leděpisar sobre terreno movedizo

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněponer los puntos sobre las íes

meč: vymřít po mečiextinguirse por línea paterna

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Aún no ha salido del cascarón.

očko: pozorovat/dívat se po očkumirar de reojo/de soslayo/por el rabillo del ojo

ozbrojený: po zuby ozbrojenýarmado hasta los dientes

paráda: Je po parádě. je po všemLa fiesta se acabó.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

přeběhnout: Přeběhl mi mráz po zádech.Un escalofrío me recorrió el cuerpo/la espalda.

vymřít: vymřít po meči/přesliciextinguirse la línea masculina/femenina

záda: běhat komu mráz po zádechsentir algn escalofríos

abajo: río abajopo proudu řeky

agua: agua abajopo řece dolů, s proudem, po vodě

agua: agua arribaproti proudu, vzhůru po řece, proti vodě, přen. obtížně, pracně

apellido: apellido materno/paternopříjmení po matce/otci

cristo: después de Cristopo Kristu, našeho letopočtu

cuatro: a cuatro pataspo čtyřech, na všech čtyřech lézt ap.

después: después de Cristopo Kristu

dormir: dormir la siestavyspávat siestu, zdřímnout si po obědě

fama: de fama mundialsvětově známý, slavný po celém světě

Jesucristo: después de Jesucristo después de JCpo Kristu

marinero: a la marinerapo námořnicku připravený pokrm

materno: apellido maternopříjmení po matce

mundo: en todo el mundopo celém světě

par: a parespo dvojicích, po dvou

pata: a cuatro pataspo čtyřech

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

posterioridad: con posterioridadnásledně, dodatečně, po něčem, později

premeditación: con premeditaciónúmyslně, po zralé úvaze

repelús: dar repelús a algnpřeběhnout mráz po zádech komu, zamrazit koho, mít husí kůži kdo