Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) enfrente de, frente a
  2. (opačným směrem) contra
  3. (činit, působit, stavět se ap.) contrabýt proti komu/čemuir contra/en contra de, llevar la contra a alg(n), oponerse a algpro a proti důvody ap.en pro y en contra, pros y contras
  4. (chránit ap.) contrabrýle proti sluncigafas f pl de solsirup proti kašlijarabe m para la tos
  5. (v rozporu s) contra
  6. (ve srovnání s) en comparación con

Vyskytuje se v

být: být proti komu/čemuestar en contra de alg(n)

chřipka: očkování proti chřipcevacuna contra la gripe

lék: lék proti bolestianalgésico

postavit se: postavit se proti sobě názorově ap.desunirse, enfrentarse

pro: pro a proti argumenty ap.a favor y en contra

proud: plout po proudu/proti prouduir río abajo/arriba

síť: síť proti komárůmmosquitera

světlo: proti světlual trasluz

šampon: šampon proti lupůmchampú anticaspa

agitovat: agitovat proti znečišťování ovzdušíhacer campaña contra la contaminación del medioambiente

blecha: obojek proti blechámcollar antipulgas

očkování: očkování proti tetanuvacunación contra el tétano/tétanos

sirup: sirup proti kašli lékjarabe contra/para la tos

srst: i přen. proti srstia contrapelo

veškerý: proti veškerému očekávánícontra toda esperanza

gusto: Proti gustu žádný dišputát.Sobre los gustos no hay nada escrito.

mysl: být komu proti myslino ver algn con buenos ojos

proud: jít proti proudu stavět se proti mínění většinyir contra la corriente

agua: agua arribaproti proudu, vzhůru po řece, proti vodě, přen. obtížně, pracně

antitetánico: vacuna antitetánicaočkování proti tetanu

champú: champú anticaspašampon proti lupům

jarabe: jarabe para la tossirup proti kašli

riesgo: a todo riesgopro každý případ, proti všem rizikům

alarma: alarma antirrobopoplašné zařízení proti krádeži

alianza: alianza contra el terrorismoaliance proti terorismu

anticaspa: champú anticaspašampon proti lupům

arriba: río arribaproti proudu řeky

caspa: champú contra la caspašampon proti lupům

contra: los pros y los contras de algpro a proti, plusy a minusy, výhody a nevýhody čeho

contra: Estoy en contra.Jsem proti.

racismo: luchar contra el racismobojovat proti rasismu

gusto: pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.Proti gustu žádný dišputát.