Hlavní obsah

postavit se

Dokonavé sloveso

  1. (zaujmout místo) ponerse, apostarse, colocarsepostavit se z profiluponerse de perfilpostavit se do řadyalinearsepostavit se tváří v tvář komu/čemuenfrentarse a alg(n)
  2. (vztyčit se) ponerse de pie(napřímit se) incorporarsepostavit se do frontyponerse en cola, hacer colapostavit se do pozorucuadrarsepostavit se na špičkyponerse de puntillas, empinarsepostavit se na zadní kůňempinarse
  3. (zastat se) za koho/co abogar por alg(n), respaldar (a) alg(n)přen. sacar la cara por por alg(n)
  4. (vzepřít se) levantarse(čelit) čemu afrontar, enfrentar alg, komu rebelarse, oponer(se) a algnpostavit se proti sobě názorově ap.desunirse, enfrentarse
  5. (zaujmout stanovisko) komu/čemu afrontar a alg(n)postavit se (k problému) čelemhacer frente (al problema)

Vyskytuje se v

pozor: cuadrarse, ponerse en posición de firme(s)voj. postavit se do pozoru

profil: ponerse de perfilpostavit se z profilu

řada: alinearse, ponerse en líneapostavit se do řady

čelo: mirar de frente a algpostavit se čelem k čemu zpříma

postavit: estar en sus trece, cerrarse en bandapostavit si hlavu

oponer: oponer resistencia a algpostavit se na odpor, klást odpor, bránit (se) čemu

línea: ponerse en líneapostavit se do řady

postavit se: ponerse de perfilpostavit se z profilu