Hlavní obsah

riesgo

Podstatné jméno mužské

  • riziko, nebezpečía todo riesgopro každý případ, proti všem rizikůmpor su cuenta y riesgona vlastní rizikocorrer el/un riesgo de algriskovat coponer (a) alg(n) en riesgovystavit nebezpečí koho/co

Vyskytuje se v

correr: correr el riesgopodstoupit riziko

nebezpečí: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

podstoupit: podstoupit rizikocorrer un riesgo

vlastní: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

snižovat: snižovat hladinu/riziko čehodisminuir el nivel/ el riesgo de alg

vystavit: vystavit nebezpečíponer en riesgo